of 62812 LinkedIn

Nieuw zonnepark Belvédère in Maastricht levert stroom aan 3.500 huishoudens

Nieuw zonnepark Belvédère in Maastricht levert stroom aan 3.500 huishoudens
Sweco Reageer

6 oktober j.l. opende het nieuwe zonnepark op voormalige stortplaats Belvédère in Maastricht. De 30.000 zonnepanelen produceren jaarlijks 11 miljoen kWh groene stroom, goed voor 3.500 huishoudens. Sweco was verantwoordelijk voor de aanbesteding en de bouw.

Sweco heeft veel ervaring met het bouwen op voormalige stortplaatsen. Onlangs startte de bouw van het zonnepark op de Bavelse Berg en bovenop de Skinkeskâns in Leeuwarden startte vorig jaar de bouw van de Energiecampus. 

 

Bij zonnepark Belvédère begeleidde Sweco de volgende fases: haalbaarheid en business case, voorontwerp en vergunningsaanvraag, aanbesteding, projectfinanciering en participatie met Universiteit Maastricht, detailontwerp en uitvoering tot en met oplevering. Tijdens de werkzaamheden heeft Sweco o.a. ook gezorgd voor aspecten van directievoering, toezicht, SDE, VGM , interface, netaansluiting en inbedrijfsstelling. 


Opening Belvédère
Energiegedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg, wethouder Gert-Jan Krabbendam van Maastricht en directeur Ruud Bollen van Universiteit Maastricht waren 7 oktober aanwezig bij de openingshandeling en zijn blij met de bijdrage van dit park aan de verduurzaming van de energievoorziening in Limburg. Er is een overeenkomst gesloten met Universiteit Maastricht die 50% van de opgewekte stroom in de vorm van garanties van oorsprong (GvO’s) afneemt. Daartoe heeft de universiteit € 4 mln. via een lening bijgedragen in de financiering van dit project.

 

Bodemzorg Limburg
Directeur Bodemzorg Limburg Dick Rootert: “De voormalige stortplaats Belvédère is voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting en een aantal extra milieubeschermende voorzieningen. Dit betekent dat de aanleg van dit zonnepark met een grootte van 10 ha op bijzonder zorgvuldige wijze diende te geschieden. Na een openbare aanbestedingsprocedure werd Volta Solar geselecteerd als bouwer en beheerder van dit grote zonnepark. De begeleiding van zowel de aanbesteding als de daaropvolgende bouw geschiedde door Sweco Nederland. De bedoeling is om het park tenminste 25 jaar in gebruik te houden. Bijzonder is de samenwerking met Universiteit Maastricht. Binnenkort start Bodemzorg Limburg met de bouw van een even grote installatie in Landgraaf”.


Provincie Limburg
Gedeputeerde Carla Brugman: “De basis voor een succesvolle energietransitie is samenwerking in het juiste tempo. Samenwerking met het bedrijfsleven, provincie, gemeentes, woningbouwcorporaties en inwoners van Limburg. Samen zetten we ons in voor de energietransitie. Dit project is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik als het gaat om grondgebonden zonneparken. We zijn als Provincie actief bezig om op voormalige stortplaatsen zonneparken te realiseren en het doet me deugd dat we nu een concrete stap hebben kunnen zetten met de opening van dit park”.


Gemeente Maastricht
Wethouder Gert-Jan Krabbendam; “Sinds 2015 gaan we allianties aan met energieke partijen uit de samenleving met goede initiatieven. Zo maken wij met organisaties afspraken die wij samenbrengen in een Maastrichts Energieakkoord. Daardoor wordt Maastricht steeds duurzamer. De zonneweide Belvédère is hiervan een mooi voorbeeld. Hier hebben de Universiteit Maastricht, Bodemzorg Limburg en de gemeente de handen ineen geslagen en een prachtig project gerealiseerd. Een binnenstedelijke zonneweide op een oude stortplaats op basis van lokale initiatieven pas perfect in de Belvédère, als een eigenzinnig stukje Maastricht”.


Universiteit Maastricht
Directeur Finance Universiteit Maastricht (UM) Ruud Bollen: “De UM is zich als een van de grootste werkgevers van Limburg zeer bewust van haar verantwoordelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan een beter leefklimaat. De instelling heeft zich verbonden aan het Maastrichts klimaatakkoord en heeft zelf de intentie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Participatie in het zonnepark “Belvédère” betekent dat nu al voor ca. 30% van de totale energiebehoefte aan deze ambitie wordt voldaan. Ook de komende jaren zal de UM zich maximaal inspannen om haar doelstelling op dit gebied te realiseren”.

 

Vincent Jansen, Afdelingshoofd Energie
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers