of 60941 LinkedIn

Mensen maken de stad

Mensen maken de stad. Willen we onze steden toekomstbestendig maken, dan moeten we investeren in techniek, maar nog meer in de mens.
Sweco Reageer

Gemeenten en andere overheden lopen op allerlei manieren tegen hun grenzen aan, stelt Sweco-CEO Eugene Grüter. Stikstof, PFAS, droogte, overstroming. Het zijn tekenen dat ons huidige tijdsgewricht ten einde loopt en we op zoek moeten naar een andere ordening. Willen we onze steden toekomstbestendig maken, dan moeten we investeren in techniek, maar nog meer in de mens.

In alle uitdagingen waar we tegenaan lopen, speelt de mens een centrale rol, vertelt Grüter. 'Actuele thema's zoals klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid, digitalisering en circulariteit hangen zo nauw met elkaar samen, dat we deze alleen goed kunnen oppakken als we dit in verbinding met elkaar doen en niet ieder op ons expertisegebied blijven zitten.'

 

Nieuwe paden

Volgens Grüter ontkomen we er niet aan andere paden te bewandelen dan de ons vertrouwde. 'Een mooi voorbeeld daarvan vind ik houtbouw. Hout heeft de waardevolle eigenschap CO2 op te slaan, is – bij zorgvuldige aanleg en onderhoud van productiebossen – oneindig voorradig en geweldig isolerend. Met ons Zweedse moederbedrijf zijn wij natuurlijk in houtbouw gespecialiseerd, maar als warm pleitbezorger van dit bouwmateriaal roeien we in Nederland, met zijn traditie van bouwen met baksteen en beton, nog wel tegen de stroom in. Gemeenten staan voor de opgave hun vastgoed te verduurzamen. Wat mij betreft een mooie kans om met houtbouw aan de slag te gaan. Het laat zien dat je als gemeente ergens voor staat.'

 

Slimme verkeerslichten

Ook op het gebied van slimme mobiliteit valt er nog een wereld te winnen, aldus Grüter. 'Hoewel hier en daar al wel wat voorzichtige stappen op nieuwe paden worden gezet. Samen met onder andere de gemeente Almelo zetten we in op de inzet van slimme verkeerslichten. Hierdoor ontstaat er een betere verkeersdoorstroming, die weer leidt tot een lagere CO2- en fijnstof uitstoot. Kortom: een gezondere en leefbaardere stad. En met de gemeenten Almelo en Enschede hebben we onlangs een verkeersmanagementcontract gesloten waarin wij niet louter een technische oplossing leveren, maar worden afgerekend op het resultaat. Doorstroming als een service (DaeS). Dat is innovatief en vraagt, ook van deze gemeenten, durf om buiten de bestaande kaders te denken.'

 

Nieuwe helden

Wat heeft een overheid nodig om buiten de geijkte paden te gaan? Grüter: 'Lef en vertrouwen. Mensen die anders durven denken en ergens voor gaan. Nieuwe helden eigenlijk.' Toch is het niet alleen de overheid die het over een andere boeg moet gooien, stelt hij. 'Om samen tot duurzame leefomgevingen te komen moeten marktpartijen meedenken met overheden en kijken wat de achterliggende behoefte is. Omdat alles, energie, duurzaamheid, mobiliteit, bouw en infra, met elkaar samenhangt, moeten we tot complete, multidisciplinaire aanpakken komen die voor verschillende gebieden tegelijk een oplossing vormen.'

 

De sociale professional

Dat vraagt om een nieuw soort marktprofessional. 'Een die technisch bekwaam is, maar ook kwesties sociaal weet in te steken. Niet alleen richting gemeenten en inwoners, maar ook richting zijn collega's, door te denken in multidisciplinaire oplossingen en andere professionals op te zoeken. Gemeenten hebben behoefte aan een benaderbare en betrokken partner met erkende expertise. Hart en hoofd zijn allebei nodig om samen mooie dingen te realiseren, inwoners te laten participeren en zo tot de duurzame stad van de toekomst te komen. Wij investeren graag in onze professionals om dit te kunnen waarmaken.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers