of 62812 LinkedIn

Klimaatverandering van invloed op landbouw en natuur in Noord-Holland

Klimaatverandering van invloed op landbouw en natuur in Noord-Holland. Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen
Sweco 2 reacties

Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noord-Holland. Dit blijkt uit de klimaatstresstest die de provincie heeft laten uitvoeren door Sweco en de Wageningen University & Research (WUR).

De resultaten van de klimaatstresstest zijn na te lezen in de verkorte weergave.(pdf).


Het klimaat verandert en dat heeft invloed op de landbouw en natuur. De klimaatstresstest  maakt inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan bij klimaatverandering als landbouw en natuur hetzelfde blijven. Het landbouw- en natuurgebied boven het Noordzeekanaal is omringd met water, akkers, grasland, duinen en dijken. Elk deelgebied heeft weer unieke grondsoorten en kenmerken, waardoor ook de gevolgen van klimaatverandering per gebied verschillen.


Kansen
De stresstest onderzoekt ook hoe de provincie kan inspelen op klimaatverandering. De uitdaging is om de landbouw en de natuur in Noord-Holland robuuster en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De risico’s en kansen van klimaatverandering worden per gebied in kaart gebracht in de verkorte weergave van de klimaatstresstest. De provincie gaat op basis van deze gegevens hierover in gesprek met haar samenwerkingspartners.

Jan Bouwman, senior adviseur Gebiedsadvies bij Sweco: ‘In dit project hebben we de best beschikbare expertise op het gebied van natuur, landbouw en klimaat gebundeld.’


Afbeelding

 

Werkwijze Sweco
Onze opdrachtgever was de provincie Noord-Holland, met in haar slipstream het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarnaast hebben we input voor  en output van de stresstest besproken met belangrijke gebiedsstakeholders op het gebied van natuur (natuurterreinbeheerders als SBB, Landschap Noord-Holland)  en landbouw (o.a. LTO, enkele agrariërs) en vertegenwoordigers van provincie, gemeente en samenwerkingsregio’s. Als slotstuk hebben we de resultaten gepresenteerd en met de deelnemers bediscussieerd op een door de provincie Noord-Holland georganiseerde mini-conferentie Water en het Landelijk Gebied.

 

Het is de eerste stap (‘weten’) in de werkwijze vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: ‘weten-willen -weten’ en vormt de basis voor risicodialogen over klimaatadaptatie en gebiedsgerichte opgaven in het landelijk gebied.

 

Martijn Steenstra

Adviseur Water en Ruimte

+31 88 8116153 / MAIL

Jan Bouwman, Senior adviseur Gebiedsadvies

088 811 6119 / MAIL

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Lezer (Inwoner) op
Sinds wanneer hoort de Gooi en Vechtstreek niet meer bij Noord-Holland? Ik heb 20 jaar geleden op de radio iemand van Rijkswaterstaat of de provincie horen zeggen dat de Horstermeerpolder absoluut gebruikt moest worden om water op te vangen teneinde geen natte voeten te krijgen in Ankeveen en Kortenhoef.. Maar in dit rapport bestaan we niet meer...
Door Ron (adviseur) op
De verzilting, bodemdaling speelde al in 1954, mijn leraar vertelde daar al over op de Lagere School. Volgens hem was één van de redenen om de Afsluitdijk te bouwen, de noodzaak van een groot zoetwaterbekken. Het woordje "kunnen" in het artikel is m.i. belangrijk, immers de toekomst zal uitwijzen hoe het gaat zijn. Vooralsnog ben ik niet onder de indruk van deze "stresstest". Natuurlijk zal iedere "belanghebbende" weer z'n eigen draai aan dit stukje proza geven.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers