of 62812 LinkedIn

Klimaatlabels helpen Gemeente Woerden bij het klimaatbeleidsplan

Klimaatlabels helpen Gemeente Woerden bij het klimaatbeleidsplan
Sweco Reageer

Op 26 oktober 2020 is het beleidsplan klimaatbestendig Woerden 2.0 vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente Woerden hanteerde daarbij een innovatieve aanpak: ze stelde haar ambities vast aan de hand van een klimaatlabelsysteem. Woerden is daarmee de eerste gemeente in Nederland die haar klimaatadaptatie ambitie rechtstreeks koppelt aan klimaatlabels.

Klimaatambities per wijk

De gemeente Woerden heeft zich tot doel gesteld om in 2050 een optimaal klimaatbestendige inrichting te hebben, gerealiseerd tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Daarbij stelt Woerden concrete klimaatambities per wijk aan de hand van een klimaatlabel.

 

Woerden startte met het uitvoeren van de klimaatstresstesten. Deze stresstesten, die iedere gemeente moet doen, laten de huidige knelpunten zien op de 4 klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Met de knelpunten in beeld, besloot de gemeente een ‘Uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte’ te maken. Door de snelle ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie was een update van het beleid noodzakelijk. Lotte Versteeg, beleidsambtenaar bij de gemeente Woerden: ‘We waren op zoek naar een vertrekpunt, een 0-meting. Daar hebben we Staat van je Straat van ingenieursadviesbureau Sweco voor gebruikt.’

 

Staat van je Straat vertaalt ingewikkelde, technische informatie in begrijpelijke klimaatlabels. Het laat op straat- en wijkniveau de huidige stand van zaken zien, waarbij je er ook voor kunt kiezen om één van de thema’s specifiek te bekijken. Het loopt van label A t/m E, net zoals een energielabel. ‘Met een duidelijk vertrekpunt, kun je ook bepalen waar je heen wilt. Als je nu een label E scoort, weet je dat je bij de volgende reconstructie flink aan de bak moet. Door een ambitie te formuleren in de vorm van een label krijgen we een antwoord op de vraag: wanneer is Woerden klimaatbestendig?’.


Klimaatadaptief tegen maatschappelijk acceptabele kosten
‘De gestelde doelen zijn bepaald aan de hand van een realistische kijk op de indeling van de wijken, de benodigde aanpassing in de openbare ruimte en of we kunnen verwachten dat er voor 2050 een reconstructie plaats vindt.’ Het stellen van concrete doelen aan de hand van Staat van je Straat geeft duidelijkheid. Duidelijkheid voor projectleiders binnen de gemeente, maar ook voor projectontwikkelaars. Lotte: ‘Om de gestelde doelen te halen, hebben we inrichtingseisen en inrichtingsprincipes ontwikkeld. Zo weet iedereen wat van hen verwacht wordt.’

 

Door de labels regelmatig te updaten wordt duidelijk of de klimaatadaptatiemaatregelen die in een wijk worden genomen voldoende bijdragen aan de klimaatbestendigheid, of dat nog een tandje bij moet worden gezet.


Technische klimaatinformatie begrijpelijk maken
Het gebruik van labels voor het klimaatbeleid helpt de gemeente Woerden ook in de communicatie naar bewoners en de gemeenteraad. ‘Staat van je Straat maakt technische klimaatinformatie beter begrijpelijk en sluit aan bij het energielabel dat inwoners en bestuurders al kennen’ zegt wethouder Bolderdijk. ‘Als gemeente kun je alleen maatregelen treffen in de openbare ruimte. In Woerden is gemiddeld 50% per wijk in handen van particulieren. Dat vraagt dus om samenwerking. Samen worden we klimaatbestendig.’ Staat van je Straat is ook te gebruiken in de communicatie richting inwoners bij reconstructies. ‘Om samen klimaatbestendig te worden hebben we ook inzet van inwoners nodig. Bijvoorbeeld door de aanleg van een groen dak of de regenpijp afkoppelen, waar de gemeente ook subsidie voor geeft.’

 

Goede data essentieel
Het werken met klimaatlabels in het beleid was niet mogelijk geweest zonder de nieuwe technologische mogelijkheden. De snelle vooruitgang op het gebied van digitalisering van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er veel nauwkeurige klimaatdata beschikbaar is voor de hele gemeente, zowel open source als van modellen van de gemeente zelf. Goede data vormt de basis voor betrouwbare labels waarop klimaatbeleid kan worden gebaseerd.

 

De gemeente Woerden is creatief en vooruitstrevend op het gebied van digitalisering. De labels zijn opgesteld met veel lokaal gegenereerde klimaatdata. Daarnaast wordt het beleidsplan verder aangevuld met informatie uit de LIDAR technologie, waar de gemeente per straat berekent wat de wateropname, verdamping, schaduw, CO2 opslag en fijnstof afvang is.


Advies
Wat zou Woerden adviseren aan andere gemeenten die aan de slag willen met hun ambities op het gebied van klimaatadaptatie? Lotte Versteeg: ‘Maak je ambities concreet genoeg en denk de ontwikkeling van de labels goed van te voren door, waarbij je gebruik maakt van gebiedskennis.’

 

Meer informatie

Jeroen van Eekelen, adviseur Klimaatadaptatie bij Sweco

jeroen.vaneekelen@sweco.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers