of 63082 LinkedIn

Groene maatregelen in woningbouw

Groene maatregelen in woningbouw. Zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit
Sweco Reageer

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Ruim 50 organisaties, waaronder Sweco, maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Ons gezamenlijke pleidooi staat in het Manifest Bouwen voor Natuur, dat vandaag werd aangeboden aan de politiek.

‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de opstellers van het Manifest.

 

Initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming Nederland.  ‘De politiek krijgt een manifest aangeboden, waar bouwers, natuur- en milieubeschermers en stedenbouwkundigen zich achter scharen. Daar zijn we trots op. Onze gedeelde conclusie is dat we regelgeving nodig hebben om vaart te maken. Het nieuwe kabinet kan hier zo mee aan de slag’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu.

 

Bouwers en ontwikkelaars

De opstellers van het manifest willen een ‘natuurstandaard’ voor nieuwbouw. Omdat maatregelen voor natuur nu niet verplicht zijn, zit ‘natuur’ meestal niet in de aanbestedingseisen. Dit is heel nadelig voor bedrijven die wél aandacht besteden aan duurzaamheid en ecologie in hun voorstel.

 

Nieuwe kansen met nieuwbouw

Corona heeft mensen nog meer doen beseffen hoe belangrijk de natuur dichtbij huis is. Maar helaas ontstaat er voor steeds meer dieren en planten gebrek aan ruimte en voedsel in steden. Het merendeel van de vogelsoorten dat kenmerkend is voor de stad, gaat in rap tempo achteruit. ‘Nieuwbouwwijken geven ons de kans de natuur weer terug te halen naar de stad. Door wijken te ontwerpen met plekken om te broeden, voedsel te vinden en te schuilen. En door groene verbindingen aan te leggen met andere delen van de stad. Kijk naar een wijk als Berckelbosch in Eindhoven, waar een ecologisch verbindingszone wordt aangelegd en in iedere woning een huismus kan broeden’ aldus Fred Wouters,  directeur Vogelbescherming Nederland.

 

Bouwstenen

De coalitie beschrijft drie groene ‘bouwstenen’ die in ieder bouwproject een plek moeten krijgen.

* Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in gevels en daken, voor soorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis.

* Natuur rondom de woning: groene daken, groene gevels, natuurlijke tuinen. Groene daken zorgen voor betere isolatie en vangen, net als onverharde tuinen, regenwater op.

* Natuur in de buurt: parken en perken in iedere wijk, met daartussen verbindingsroutes voor dieren.

 

Sweco en een natuurinclusieve stad

Sweco gaf al eerder Tien Tips voor een Natuurinclusieve stad en maakte een interactieve visualisatie van hoe een natuurinclusieve stad eruit ziet.

 

Meer informatie

Joeri Meliefste, Adviseur Klimaatadaptatie

+31 657552854 / Mail

Susan Groot Jebbink, Business Director Gezonde en Veilige stad

+31 610918486 / Mail

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers