of 60220 LinkedIn

Gemeenten houden minimaal rekening met de leefomgeving in het toerismebeleid

Gemeenten houden minimaal rekening met de leefomgeving in het toerismebeleid.
Sweco Reageer

Vandaag presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies over toerisme en recreatie in Nederland in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving. Ter voorbereiding van het advies deed Sweco onderzoek naar het toerismebeleid bij gemeenten en provincies. Wat blijkt; de leefomgeving wordt minimaal meegenomen in het toerismebeleid.

Voor het onderzoek interviewde Sweco in totaal twintig beleidsmedewerkers toerisme bij gemeenten en provincies. Enkele conclusies uit het rapport:

  • De meeste gemeenten zetten in op toeristische ontwikkeling
  • De leefomgeving wordt minimaal meegenomen in het toerismebeleid, tenzij dit deel uitmaakt van het toeristisch product (denk aan landschap, natuur of cultuurhistorie), of als er een probleem wordt ervaren.
  • Toerisme wordt slechts sporadisch ingezet om bredere maatschappelijke doelen aangaande de leefomgeving te realiseren.
  • Ondernemers worden meer betrokken bij het opstellen van toerismebeleid en de realisatie van ontwikkelingen dan bewoners.

 

                                             

Ellen Baas, projectleider gebiedsadvies bij Sweco en mede onderzoeker:

Uit onze interviews blijkt dat voor veel gemeenten het toerisme een kans is voor economische ontwikkeling. De meeste gemeenten zetten dan ook in op groei van het aantal bezoekers, bestedingen en een langer verblijf van toeristen om hiermee de economie te stimuleren. Dat deze toename ook mogelijk negatieve gevolgen kan hebben, daar wordt veelal geen rekening mee gehouden. Pas wanneer de leefomgeving onder druk komt te staan, wordt er op korte termijn actie ondernomen.

 

In het rapport zijn tal van voorbeelden te vinden van afwegingen in beleid waar toerisme is verbonden aan aspecten van de leefomgeving.

 

LEES HET RAPPORT

 

Aanleiding

Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft ook de komende jaren exponentieel doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel verdiend als in de bouw en ruim tweemaal zoveel als in de landbouw. De toegenomen toeristische druk zorgt echter ook steeds vaker voor problemen en overlast. Dat is schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én op den duur ook nadelig voor de sector.


De Rli vindt dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid om te voorkomen dat de groei van het toerisme leidt tot overlast en schade. De raad richt zich op de vraag hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij de economie, de samenleving en de leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken.

 

Publicatie

Op 6 september 2019 bracht de raad zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uit. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij laatstgenoemde werd vertegenwoordigd door directeur-generaal Van Kempen, namen het advies in ontvangst

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers