of 59854 LinkedIn

Dit zijn de risicogebieden voor funderingsproblemen

Dit zijn de risicogebieden voor funderingsproblemen. Het is een groot probleem: door de extreem lage grondwaterstand als gevolg van de droogte afgelopen zomer treden zettingen op in grondlagen
Sweco Reageer

Het is een groot probleem: door de extreem lage grondwaterstand als gevolg van de droogte afgelopen zomer, treden zettingen op in grondlagen. Als gevolg hiervan kunnen huizen op met name klei- en veengronden verzakken en er komen scheuren in de muren. Dit risico treedt vooral op bij huizen die niet op palen, maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd.

‘We ontvangen meldingen uit Friesland en van Zevenaar tot Geldermalsen, ook in de weinig zettingsgevoelige gebieden’, zei onze Business director Water Alex Hekman in de Volkskrant. ‘Vooral uit de kleigebieden langs de grote rivieren krijgen we veel meldingen. Het komt niet alleen doordat er nagenoeg geen regen is gevallen, maar ook de extreem lage rivierstand beïnvloedt de grondwaterstand tot soms wel enkele kilometers afstand.’

 

Op basis van gegevens van Deltares (2011, Bodemdalingskaarten; G. De Lange, M. Bakr en J.L. Gunnink (TNO) heeft Sweco een kaart gemaakt waarin de risicogebieden van funderingsproblemen inzichtelijk zijn gemaakt.Afbeelding

Alex Hekman:

‘Risico’s op schade aan woningen en funderingen treden normaal gesproken vooral op bij huizen die gebouwd zijn op houten palen in de meest zettingsgevoelige gebieden. Dit zijn vooral veengebieden die op de kaart in rood zijn aangegeven. Als de houten paalkoppen droogvallen kan op termijn funderingsschade optreden, de woning verzakken en scheuren in de muren veroorzaken. Het aantal woningen in het rode gebied dat risico loopt op funderingsschade bedraagt 750.000 tot 1 miljoen. Wat nu gebeurt is dat wij ook meldingen krijgen uit de minder zettingsgevoelige gebieden, blauw en geel, van huizen die rechtstreeks op de ondergrond (ook wel genoemd: op staal) zijn gefundeerd. Dit zijn doorgaans gebieden met klei in de bovengrond. Het aantal woningen in dit gebied is natuurlijk vele malen groter, maar we hebben geen inzicht in hoeveel woningen in dit gebied op staal of op palen staat. Huizen in dit gebied op palen lopen een minder groot risico, behalve als een aanbouw anders is gefundeerd dan het hoofdgebouw.’


De gevolgen van scheuren in woningen op staal zijn doorgaans kleiner als gevolgen van funderingschade door rottende palen. In het eerste geval kan vaak voor enkele duizenden euro’s de schade gerepareerd worden door een specialistisch bedrijf. Het is van belang dit pas te doen nadat de grondwaterstanden weer voldoende zijn gestegen. Herstel van funderingsschade als gevolg van rottende palen is aanmerkelijk duurder. Het slaan van nieuwe of extra palen kost gemiddeld € 56.000.

Sweco adviseert diverse gemeenten in Nederland over hun klimaatadaptatiestrategie. Sinds afgelopen zomer staan de gevolgen van droogte daarbij extra hoog op de agenda.

 

Lees ook onze whitepaper over de totaal te verwachten schade én kosten van maatregelen om Nederlandse steden te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 


Contact
Alex Hekman, Business director Water
M +31 6 22 79 24 39 / T +31 88 811 53 42
alex.hekman@sweco.nl

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers