of 63966 LinkedIn

De werkelijke beleving van ‘leefbaarheid’

De werkelijke beleving van ‘leefbaarheid’. Belevingsonderzoek Krommenie/Assendelft
Sweco Reageer

5 vragen aan Max Visser.

Bewoners die langs de drukke N203 in Krommenie en Assendelft wonen, hebben dagelijks te maken met overlast van een grote stroom verkeer. De provincie Noord–Holland trekt er 11 miljoen euro voor uit om de leefbaarheid te verbeteren. Zo komt er langs de weg meer groen en wordt de N203 voorzien van geluidwerende vangrails. De aanpassingen zijn gebaseerd op een belevingsonderzoek van Sweco. Max Visser, adviseur Stedelijke Ontwikkeling, vertelt ons meer!

1. Max, wat is er in Krommenie precies aan de hand?

Krommenie en Assendelft zijn twee dorpen in de Zaanstreek. Ze zijn min of meer aan elkaar gegroeid, maar tegelijkertijd gescheiden door een van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland: de N203. De weg vormt een verbinding tussen de snelwegen A8 en A9. Dagelijks gaan er maar liefst 40.000 motorvoertuigen over de N203. Langs de N203 loopt ook nog eens een spoorlijn.

 

Met name de bewoners van de ‘eerste rij’ woningen ondervinden veel hinder van de drukke N203 voor hun voordeur. Bewoners zeggen: ‘Je ziet de weg steeds drukker worden. Voorheen was het alleen in de spits, nu de hele dag.’ In het dagelijks leven betekent dit steeds vaker geluidsoverlast, slagschaduw van vrachtwagens in de woningen, trillende huizen, zwart roet op de ramen of in huis als de ramen openstaan. Ook is er sprake van geluidsoverlast, al valt dat binnenshuis vaak mee door goede isolatie. Motoren en sportauto’s vormen de grootste ergernis, ook ’s avonds en in het weekend. In de voortuin zitten is er voor de meeste bewoners dan ook niet bij. Bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid en zijn tegelijkertijd gehecht aan hun woning en woonomgeving. Het plan is om een nieuwe wegverbinding tussen de A8 en de A9 aan te leggen die het verkeer op de N203 sterk terugbrengt. Maar dit is een oplossing voor de lange termijn waar de bewoners morgen niet mee geholpen zijn.


2. Wat hebben we precies gedaan?

“In opdracht van de Provincie Noord-Holland onderzocht Sweco welke maatregelen de leefbaarheid op korte termijn (tot 2025) kunnen verbeteren. Met als focus vijf thema’s: luchtkwaliteit, geluid, verkeersveiligheid, sluipverkeer en barrièrewerking.”

 

3. Hoe onderzoek je ‘leefbaarheid’?

“We hebben gezien dat wettelijke normen en beoordelingen van experts in de praktijk niet altijd voldoende recht doen aan de overlast die door de omgeving in het dagelijks leven wordt ervaren. Het gevoel in een ongezonde leefomgeving te wonen heeft grote impact op bewoners, ook als er geen wettelijke normen worden overschreden. Om de beleving in kaart te brengen hebben we een online belevingsonderzoek georganiseerd. Bewoners konden daarbij op een kaart aangeven welke plekken zij prettig of onprettig vinden.

 

Meer dan 1.100 bewoners en geïnteresseerden hebben hierop gereageerd. Daarnaast hebben we 15 telefonische belevingsinterviews met lokale bewoners afgenomen. De inzichten heb ik verwerkt in ‘Het Verhaal van Krommenie-Assendelft’. Vervolgens hebben we samen met collega’s, de provincie en bestuurders de meeste kansrijke maatregelen uit de ingebrachte ideeën aangescherpt en geselecteerd. Deze zijn in een Digitale Maatregelenmarkt, voorzien van visualisaties, opnieuw gepresenteerd aan de omgeving. En ook hierbij konden bewoners aangeven of ze de uitgewerkte maatregelen een goed idee vonden.”

 

4. En nu?

“De bewoners waren blij over de manier waarop ze bij dit onderzoek zijn betrokken en de gepresenteerde maatregelen. Met de resultaten van ons onderzoek hebben wij een advies uitgebracht over de leefbaarheidsmaatregelen voor de korte termijn die wij het meest kansrijk vonden. Voorbeelden hiervan zijn een geluidwerende vangrails, meer bomen en groen rondom de weg en het verbeteren van het stationsgebied Krommenie-Assendelft. Gedeputeerde Staten hebben medio maart besloten om deze maatregelen ook uit te voeren. Volgend jaar gaan bewoners daar al de eerste resultaten van zien.”


5. Waarom houden jullie je als ingenieurs en adviseurs bezig met gezondheid in de stad?

“Je leefomgeving heeft een enorme impact op je welbevinden. Woonplezier wordt sterk bepaald door de beleving van gezondheid en veiligheid. Als adviseurs en ingenieurs kunnen wij aanpassingen in de leefomgeving in gang zetten, die bijdragen aan de gezondheid van bewoners. Ons werk raakt het welbevinden van veel mensen en heeft impact op hun dagelijks leven. Dat is ook uit onze gesprekken met bewoners van Krommenie en Assendelft duidelijk naar voren gekomen. Het is daarom belangrijk om de omgeving te betrekken bij zulke ingrepen in hun leefomgeving en ons te verdiepen in het perspectief van bewoners. Een belevingsonderzoek is van grote waarde gebleken bij het bedenken van oplossingen voor leefbaarheidsvraagstukken.”

 


2021: Health & Wellbeing

In 2021 besteedt Sweco extra aandacht aan gezondheid in de stad. Binnen ons tienjarige kennisprogramma Urban Insight staat dit jaar het thema Health & Wellbeing centraal. We publiceren drie internationale rapporten die bijdragen aan kennisontwikkeling rondom dit thema: Healthy Mobility (28 april), Healthy Buildings (23 juni) en Urban Water (29 september).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers