of 61441 LinkedIn

Ambities implementatie Omgevingswet in kaart

Ambities implementatie Omgevingswet in kaart. Gemeente Valkenburg aan de Geul bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet
Sweco 1 reactie

Gemeente Valkenburg aan de Geul bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Zij stelt hiervoor een ambitiedocument op waarin de gemeente aangeeft wat voor soort gemeente ze met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet wil zijn en welk proces zij voor de implementatieperiode (tot 2029) volgt. Op basis van het ambitiedocument implementatie Omgevingswet kan de gemeente stapsgewijs verder met het proces van de implementatie en starten met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Sweco heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul begeleid bij het totstandkomingsproces van het ambitiedocument implementatie Omgevingswet.

Vooraan in het peloton

De gemeente Valkenburg aan de Geul is een ambitieuze gemeente. De gemeente heeft al een woonvisie, werkt aan de energietransitie via hun deelname aan het nationaal programma Regionale Energie Strategie (RES) en is bezig een overal toekomstvisie te ontwikkelen. Tegelijkertijd bereidt zij zich voor op de komst van de Omgevingswet. Dit doet ze door het kennisniveau en de bewustwording over de Omgevingswet bij alle medewerkers te verhogen via een e-learning Omgevingswet en door het opstellen van een gezamenlijk tot stand gekomen ambitiedocument. Hierbij is het ambtelijk apparaat, het bestuur en de raad nauw en op interactieve wijze betrokken.

 

In het ambitiedocument gaat het over hoeveel verantwoordelijkheid de gemeente bij de burger wil leggen, hoe ze participatie wil insteken, hoe integraal ze de regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving wil opstellen en op welke manier ze het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) wil gebruiken voor vergunningaanvragen en nog veel meer. De gemeente heeft Sweco als onafhankelijke inhoudelijke expert gevraagd om te ondersteunen.

 

Karen Huijsmans, senior adviseur Gebiedsadvies vertelt: “De gemeente Valkenburg aan de Geul rijdt vooraan in het peloton. Ze pakken de voorbereiding op de Omgevingswet zorgvuldig, professioneel en in de volle breedte aan. Het is echt leuk om het traject vanaf het begin samen met een gemeente mee te maken, te ervaren hoe dat gaat en te ondervinden waar je tegenaan loopt.”

 

Projectleider Omgevingswet van de gemeente Valkenburg aan de Geul:

 

                         Ik ben tevreden over het verloop van het samenwerkingsproces met Sweco. Wij hebben Sweco gevraagd ons te ondersteunen omdat zij veel inhoudelijke kennis hebben op het gebied van de Omgevingswet. Daarnaast hebben ze intern veel expertise in huis, hetgeen ervoor zorgt dat ze daar waar nodig, gemakkelijk kunnen bijschakelen. Bovendien wilden we de ambities graag door een onafhankelijke partij in kaart laten brengen, zodat de ambities die uit het traject volgden, ook echt de breed gedragen ambities zouden zijn en niet de ambities van bijvoorbeeld sec het ambtelijk apparaat.


Eerste sprint

De nieuwe Omgevingswet brengt enkele verplichtingen op het gebied van een nieuw instrumentarium, de manier van samenwerking (participatie en integraliteit) en digitalisering met zich mee. Sweco heeft hiervoor haar aanpak ‘In 4 sprints naar een geïmplementeerde Omgevingswet’ ontwikkeld. Van de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben wij opdracht voor de eerste sprint gekregen. Hierbij moesten we het traject begeleiden om realistische, concrete en breed gedragen ambities in kaart te brengen. We hebben hierbij de gemeentelijke organisatie, het bestuur en de raad betrokken, zodat ook zij goed voorbereid in de startblokken staan voor de vervolgstappen van het implementatietraject Omgevingswet die gaan komen.

 

Onze experts ondersteunen met de inhoudelijke kant van de Omgevingswet, door onze ervaring met en expertise van dit onderwerp in te brengen. Tevens helpen we gemeenten met de organisatorische kant. Bij de totstandkoming van het ambitiedocument betreft dit een ambtelijke raadpleging, een interactieve sessie met het college van B&W en twee interactieve sessies met de gemeenteraad. Karen Huijsmans: “Zowel met het college als de raad hebben we een world café sessie gedaan. Een perfecte manier om te bespreken hoe je zaken kan aanpakken en om meerdere kanten van een vraagstuk te bekijken, waarbij echt iedereen aan het woord komt. Zo gebruiken we de kracht van diversiteit en verbinding, en hebben we direct een samenvatting beschikbaar. De deelnemers waren zeer enthousiast over deze interactieve aanpak.”

 

Duidelijke ambities

Het resultaat van het traject is een beknopt ambitiedocument implementatie Omgevingswet dat aanspreekt, helder is geformuleerd en waar zowel de ambtenaren als B&W en de gemeenteraad zich in herkennen. Met dit ambitiedocument is het makkelijker om de volgende stap te zetten voor de implementatie van de Omgevingswet. Als de raad het ‘Ambitiedocument implementatie Omgevingswet’ vaststelt dan kan de gemeente aan de slag met de volgende stap; ontwikkeling van de omgevingsvisie.

 

Meer weten?

Luuk Vranken, Senior Adviseur Omgevingsrecht

+31 88 8115991 / 

Karen Huijsmans

+31 88 8115970 / 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred op
Marketing in BB.... Moet er voor publicatie van dit soort "advertenties" niet betaald woden?

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers