of 62812 LinkedIn

Zo werkt het BNG Duurzaamheidsfonds

Zo werkt het BNG Duurzaamheidsfonds. Ondersteuning bij realiseren duurzaamheidsambities
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

Juist nu is het belangrijk om te investeren in de duurzame ontwikkeling van je onderneming, vindt fondsmanager Pieter van der Berg van het BNG Duurzaamheidsfonds. Het fonds ondersteunt gemeenten en bedrijven om hun duurzaamheidsambities te realiseren. En hierbij gaat het om duurzaamheid in de breedste zin van het woord. “We zijn bereid onze nek uit te steken.”


Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Wij leveren hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie neutralere samenleving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank. SVn is fondsmanager en aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden.


Wat is er allemaal mogelijk?

Sinds de oprichting van het fonds – met op dit moment een omvang van 20 miljoen euro  – is ongeveer de helft van de beschikbare financiering verstrekt aan initiatieven met maatschappelijke en duurzame impact. Een voorbeeld van een dergelijk project is de verduurzaming van een stichting die voorziet in de zorg- en woonbehoeften van mensen met een autistische beperking. “Deze stichting vroeg een lening aan om het dak van het pand te vernieuwen en te verduurzamen”, zegt Van der Berg. “De verduurzaming bestaat uit het aanbrengen van extra dakisolatie, een nieuw ventilatiesysteem, het plaatsen van zonnepanelen en een groen sedumdak. Dit is een voorbeeld van een heel mooi project waarbij de stichting samen met bewoners een heel duurzaamheidstraject oppakt.”

Tot het begin van dit jaar konden alleen ondernemers met een financieringsbehoefte tussen de 100.000 euro en 2,5 miljoen euro bij het fonds aankloppen. Maar sinds februari is het minimum bedrag voor een lening naar beneden bijgesteld.


Kleine initiatieven welkom

De minimumfinanciering is nu bijgesteld naar 50.000 euro. Het resultaat is dat aanvragen sneller kunnen worden beoordeeld. “Bij de aanvragen voor een financiering tussen de 100.000 en 2,5 miljoen euro moet een investment manager er echt in duiken om tot een goede businesscase te komen. Doorgaans ben je dan 2 à 3 maanden verder voordat je uiteindelijk krediet krijgt”, legt Van der Berg uit. “Om ook hulp te kunnen bieden aan ondernemers met kleinere financieringsbehoeften hebben we nu een eenvoudiger traject opgezet. Het rentetarief staat vast, de aanvraag kan online afgehandeld worden en binnen een paar dagen weet je dan of je geld krijgt.”


Duurzaamheid en maatschappelijke impact

Het fonds hanteert sinds de start een brede definitie van het begrip duurzaamheid. Van der Berg: “Vanaf het begin hebben we gezegd: alles mag, als het maar maatschappelijke impact heeft.” Deze benadering leidde er echter ook toe dat het voor veel ondernemingen niet helemaal duidelijk was waarvoor ze bij het BNG Duurzaamheidsfonds terecht konden. Daarom zijn er nu vijf thema’s in het leven geroepen waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend. “We zetten in op mobiliteit, leefbaarheid, circulair, energie en sport met als overkoepelende factor duurzaamheid en maatschappelijke impact. We hopen hiermee meer gemeenten en ondernemingen te bereiken zodat we nog meer partijen met groene ambities kunnen ondersteunen.”


Verschil met bank

Het BNG Duurzaamheidsfonds onderscheidt zich door initiatieven te financieren die banken laten liggen. “Een financiering voor een zonnepark kan ook bij een bank aangevraagd worden omdat de business case goed te doorgronden is. Maar omdat wij een heel breed begrip van duurzaamheid hanteren, kunnen wij veel meer projecten oppakken. Kijk maar naar een thema als leefbaarheid”, vertelt Van der Berg. “Wij zijn meer bereid om onze nek uit te steken. Zo financierden wij ook een partij die waterstoflaadpunten bij bedrijven wilde installeren. Een bank zie je dat toch niet zo snel doen. Een ander belangrijk verschil is dat ons fonds geen dwingend commercieel winstoogmerk heeft. “Wij willen kostenneutraal kunnen werken. In tegenstelling tot banken, die financiële rendementsdoelstellingen hebben, moeten wij break-even kunnen draaien. Dit betekent dat het BNG Duurzaamheidsfonds door een positieve bril naar de aanvragen kijkt en met de ondernemers meedenkt.”


Voorwaarden van een succesvolle aanvraag

Een financieringsaanvraag, voor zowel de maatwerklening, als de kleinere ‘standaard’ lening, moet aan een aantal dingen voldoen. Zo financiert het BNG Duurzaamheidsfonds 80 procent en moet 20 procent eigen inbreng zijn. Dit deel kan ook via een bank of ander fonds worden opgehaald. “Zo hebben we ook een project gedeeltelijk met een crowdfunding platform gedaan”, zegt Van der Berg. In beperkte gevallen mag het project een niet-bewezen technologie bevatten, maar de voorkeur wordt gegeven aan bewezen technologieën. En er moet sprake zijn van een robuuste financiële businesscase. “Tot slot kijken we of het project bijdraagt aan de gemeentelijke en provinciale duurzaamheidsdoelstellingen. We vragen niet om een stempel van de gemeente, maar kijken met gezond verstand of een initiatief aansluit.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse gemeenten
AfbeeldingComputerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort
Tel.nr.: 088 253 9400
www.svn.nl
info@svn.nl

Meer nieuws

Onze diensten

Bloggers

Whitepapers