of 61441 LinkedIn

Zo maken gemeenten en provincies het verwijderen van asbest mogelijk

Zo maken gemeenten en provincies het verwijderen van asbest mogelijk. Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden. De gemeente of provincie kan daarbij een handje helpen. Drie voorbeelden van overheden die het verwijderen van asbest mogelijk maken, samen met SVn.

De breed inzetbare lening in Limburg

Limburgers die hun woning levensloopbestendig willen maken, verduurzamen of zelf energie opwekken kunnen een Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. Met die lening is het ook mogelijk om het verwijderen van asbest te financieren. “Het mes snijdt nu aan twee kanten”, zei gedeputeerde Daan Prevoo eerder in het jaarverslag van SVn. “Mensen die hun woning willen verduurzamen gaan ook nadenken over levensloopbestendig wonen. En wie de drempels uit zijn huis wil verwijderen neemt er misschien wel meteen zonnepanelen bij.” Prevoo verwacht dat de Limburgse woningvoorraad de komende jaren, mede dankzij de Stimuleringslening, “substantieel” zal verbeteren. “En dat is nodig ook. Limburg is de Randstad niet. Wij hebben een overschot aan woningen.”

 

 

De Stimuleringslening in Lelystad

De gemeente Lelystad geeft inwoners die hun asbestdak willen opknappen een steuntje in de rug. Woningeigenaren die asbest willen laten verwijderen en vervangen kunnen een Stimuleringslening Asbestverwijdering aanvragen. Lelystad is gebouwd in een periode dat er nog veel asbesthoudend bouwmateriaal werd gebruikt. In de gemeente komen ook relatief veel particuliere woningen met asbestdaken voor. Mede daarom vroegen bewoners de gemeente om financiële steun bij de vervanging van hun asbestdak. 


Het Nationaal Energiebespaarfonds

Het verwijderen van asbest staat op de maatregelenlijst van het Nationaal Energiebespaarfonds. De helft van het leenbedrag mag er voor gebruikt worden, overige 50% van de lening moet de leningnemer – particulier of VvE - gebruiken voor dakisolatie, eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen. Uit eerder gepubliceerde cijfers van het Nationaal Energiebespaarfonds blijkt dat vorig jaar bijna 100 keer een Energiebespaarlening aangevraagd is voor ‘Asbestsanering in combinatie met dakisolatie’.


Subsidie

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. De subsidie is te combineren met een lening.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse gemeenten
AfbeeldingComputerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort
Tel.nr.: 088 253 9400
www.svn.nl
info@svn.nl

Meer nieuws

Onze diensten

Bloggers