of 60264 LinkedIn

Wat staat er in de Miljoenennota 2020?

Wat staat er in de Miljoenennota 2020? De belangrijkste maatregelen op het gebied van wonen, klimaatverandering en de energietransitie op een rij.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

Het gaat goed met Nederland, was de hoofdboodschap op Prinsjesdag. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Dus trekt het kabinet volgend jaar onder meer extra geld uit voor meer betaalbare woningen, de jeugdzorg, de versnelde afbouw van de gaswinning en de rechtspraak. SVn zet de belangrijkste maatregelen op het gebied van wonen, klimaatverandering en de energietransitie op een rij.


Dinsdag was het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak op deze dag de Troonrede uit. Daarmee opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Daarna bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2020 aan de Tweede Kamer aan.
Woningen voor starters en middeninkomens

Het kabinet wil zorgen dat er sneller meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens zijn. Dat doet het kabinet met investeringen van € 2 miljard. Zo komt er een woningbouwimpuls beschikbaar van  € 1 miljard om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. Daarnaast worden door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, beschikbare rijksgronden klaargemaakt voor woningbouw. 


Verhuurdersheffing

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen, de verhuurdersheffing. Deze belasting voor woningcorporaties en andere grote verhuurders wordt verlaagd. Het kabinet trekt daar € 1 miljard voor uit.


Inkomensgrens sociale huurwoningen

De inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen gaan veranderen. Voor meerpersoonshuishoudens gaat de grens bijvoorbeeld omhoog naar € 42.000. Deze huishoudens komen dan makkelijker in aanmerking voor een sociale-huurwoning van een woningcorporatie. Woningcorporaties krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk. Daardoor kunnen ook lage middeninkomens in aanmerking komen. Of huurders met een hoger inkomen een extra huurverhoging van € 50 tot € 100 geven.


Belastingmaatregelen

Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden met het Belastingplan direct in de wet opgenomen. Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik daalt het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met € 100. Bedrijven krijgen juist een hogere energierekening. Ook blijft het kabinet elektrisch autorijden stimuleren. 


Warmtefonds

Huishoudens worden in staat gesteld de energietransitie stap voor stap mee te maken. De energiebelasting daalt en er komt een warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen.


Uitstoot broeikasgassen

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks € 300 miljoen beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat moet volgens het Klimaatakkoord in 2030 49% minder zijn dan in 1990. Een deel van het geld wil het kabinet investeren in verschillende energieprojecten in de industrie. In totaal is voor innovatie, pilots en demoprojecten € 60 miljoen beschikbaar. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in de versnelling van waterstofprojecten.


Afbouw gaswinning Groningen

Het kabinet neemt maatregelen om de gaswinning uit het Groningenveld versneld te laten dalen. Het komende gasjaar daalt de gaswinning naar 11,8 miljard Nm3. De versnelde afbouw is mogelijk door de inzet van extra stikstof waarmee zogeheten pseudo-Groningengas kan worden geproduceerd. Daardoor hoeft er minder gas uit Groningen gewonnen te worden. Daarnaast is besloten om de gasopslag Norg te vullen met pseudo-Groningengas waardoor er minder gas uit het Groningenveld nodig is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse gemeenten
AfbeeldingComputerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort
Tel.nr.: 088 253 9400
www.svn.nl
info@svn.nl

Meer nieuws

Onze diensten

Bloggers