of 64277 LinkedIn

Verduurzamen lukt alleen als we het samen doen

Woningen en gebouwen worden wijk voor wijk verduurzaamd. Dat komt in het Klimaatakkoord te staan, zoveel is zeker. Gemeenten moeten daarbij het voortouw nemen. Zij kunnen dat echter niet alleen. Zonder hulp van netbeheerders en marktpartijen is het moeilijk om de klimaatdoelen te halen.

Wijk voor wijk verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld met warmtenetten, warmtepompen of duurzaam gas. Gemeenten maken daar in overleg met bewoners plannen voor, is het idee. Het gebruik van aardgas wordt ontmoedigd, maar daarmee zijn we er nog niet.

 

Om te zorgen dat de CO2-uitstoot omlaag gaat, moeten we kijken naar energiebesparing en hernieuwbare energie. Dat eerste is het belangrijkste. Wat je bespaart, hoef je immers niet op te wekken. Besparen kunnen we, blijkt uit cijfers van SVn en het Nationaal Energiebespaarfonds. Het aantal particulieren en VvE’s dat met behulp van een Duurzaamheidslening, Stimuleringslening of Energiebespaarlening tegen een lage rente de woning of het appartementencomplex energiezuiniger maakt neemt jaar op jaar toe. Dat is mooi, maar geen reden tot tevredenheid. Het gaat immers nog altijd niet snel genoeg.

 

Om de ambities in het Klimaatakkoord van Parijs te halen en in 2050 energieneutraal te zijn, moeten elke werkdag maar liefst 1000 Nederlandse woningen energieneutraal worden gemaakt. Hoe maken we dat doel haalbaar? Ontzorgen en financieren zijn belangrijke sleutels om mensen in beweging te krijgen. In de eerste plaatst is daar aantrekkelijk aanbod voor nodig. Publiek-private samenwerkingen bieden daarvoor mooie kansen, zeker nu marktpartijen steeds actiever worden. Dat kan bijvoorbeeld door complete wijken te benaderen met een mooi aanbod om woningen aan te pakken, inclusief een goede oplossing voor de financiering.

 

Goede samenwerking is ook nodig om Nederland van het aardgas af te krijgen. Gemeenten en netbeheerders moeten samen kijken naar lokale logische mogelijkheden. Aardgasloos is bijvoorbeeld niet per se gasloos. Groen gas kan een fantastische oplossing zijn. Zo zet Biogas Leeuwarden biomassa als mest, bermgras en snoeihout efficiënt om naar groen gas. Nu al leveren 21 vergisters in Friesland samen 0,5 petajoule, genoeg voor zo'n 7.500 huishoudens. Dat kan het bedrijf doen dankzij risicokapitaal van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), waar SVn fondsmanager van is.

 

Een ander alternatief is geothermie, oftewel energie uit aardwarmte. In de binnenstad van Den Haag is nu een project opgestart om daarmee honderden woningen van warmte te voorzien. Het Energiefonds Den Haag financiert dat en is medeaandeelhouder van het bedrijf daarachter. Ik ben er trots op dat SVn ook deze fondsen beheert en zo een belangrijke rol speelt in de energietransitie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.