of 58952 LinkedIn

Steuntje in de rug voor eerste 30 gemeenten die een Verzilverlening beschikbaar stellen

Steuntje in de rug voor eerste 30 gemeenten die een Verzilverlening beschikbaar stellen. Zolang mogelijk comfortabel en veilig wonen verdient meer aandacht
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

Zolang mogelijk comfortabel en veilig wonen verdient meer aandacht. SVn geeft de eerste 30 gemeenten die een Verzilverlening beschikbaar stellen daarom een steuntje in de rug. De eerste Verzilverleningen, maximaal 100 in totaal, komen voor rekening en risico van SVn. “Zolang mogelijk zelfstandig, asbestvrij en aardgasloos wonen, moet voor zoveel mogelijk mensen mogelijk zijn”, zegt SVn-directeur Jan Willem van Beek.

 

De Verzilverlening van SVn is een hypothecaire lening op basis van de overwaarde van de woning. De Verzilverlening heeft geen gevolgen voor het maandelijkse besteedbare inkomen, maar zorgt wel voor de mogelijkheid van een modernere, comfortabelere en veiligere woning. In feite wordt met ‘stenen’ betaald. De lening wordt iedere maand hoger en de overwaarde lager.

 

De extra Verzilverleningen zijn voor gemeenten die minimaal € 250.000,- voor de Verzilverlening beschikbaar stellen. Hoeveel Verzilverleningen SVn beschikbaar stelt, hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Hoe groter de gemeente, hoe meer Verzilverleningen SVn voor haar rekening neemt. De grootste gemeenten van Nederland ‘krijgen’ maximaal 5 door SVn gefinancierde Verzilverleningen.

 

Hoe werkt de Verzilverlening?

De Verzilverlening is eigenlijk een omgekeerde hypotheek. Wie de lening afsluit, kan de opgebouwde overwaarde gebruiken om de woning aan te passen. Voor de Verzilverlening hoeft maandelijks geen rente en aflossing betaald te worden. Omdat de rente jaarlijks bij de schuldrest opgeteld wordt. Aan het einde van de looptijd, bij verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende schuldenaar moet de lening afgelost worden. Bij verstrekking bedraagt de lening niet meer dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van het onderpand. De Verzilverlening heeft geen gevolgen voor het maandelijkse besteedbare inkomen, maar zorgt wel voor de mogelijkheid van een modernere, comfortabelere en veiligere woning.

 

Langer thuis, duurzaamheid en asbest

De Verzilverlening is bedacht om senioren te helpen bij het financieren van het comfortabel en veilig maken van hun woning, zonder dat dit van invloed is op hun besteedbaar inkomen. De Verzilverlening kan ook worden ingezet voor andere beleidsdoelen zoals asbestverwijdering of het duurzaam maken van de woning. Het is aan de gemeente om te bepalen voor welke beleidsdoelen zij de Verzilverlening willen inzetten.


Stimuleren en leren

De Verzilverlening werd begin 2018 geïntroduceerd. Er zijn nu zes gemeenten die de lening aanbieden. Gemeenten zijn enthousiast over de Verzilverlening, merkt Van Beek. “Langer zelfstandig wonen staat hoog op de politieke agenda. Senioren zijn vaak rijk in de stenen, maar onzeker over hun besteedbaar inkomen. Toch zijn gemeenten vaak nog terughoudend met het invoeren van de Verzilverlening. Vooral omdat het een nieuw product is. Wij willen gemeenten die het goede voorbeeld geven stimuleren én samen met de koplopers leren hoe we de Verzilverlening optimaal inzetten. Daarmee kunnen we andere gemeenten verder helpen.”


Denk niet te smal

Van Beek heeft vast één advies voor gemeenten die overwegen de Verzilverlening in te zetten: Denk niet te smal! “Vaak is de neiging om aan de voorkant restricties op te leggen. Een lijst met maatregelen die wel of niet te financieren zijn met de lening bijvoorbeeld. Wij adviseren: zet de lening in eerste instantie zo breed mogelijk in. En stuur bij als dat nodig blijkt.” 

Wilt u als gemeente of provincie meer weten over de Verzilverlening? Neem contact op met onze relatiemanagers

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.