of 58952 LinkedIn

Scholen verduurzamen: Van struikelblok tot financiële oplossing

Scholen verduurzamen: Van struikelblok tot financiële oplossing.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

Schoolbesturen met duurzame ambities kunnen sinds juni dit jaar een Scholen Energiebespaarlening aanvragen. De lening is het resultaat van zorgvuldige voorbereiding, afstemmen, schuren en bijschaven. Aan SVn als fondsmanager de taak om alles in goede banen te leiden. Wat is er nodig om tot een financieringsproduct te komen? Pieter van der Berg, fondsmanager bij SVn, vertelt hoe de lening is ontstaan.


De Scholen Energiebespaarlening en de (VvE) Energiebespaarlening worden verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB). Totaal is er € 600 miljoen beschikbaar. 

Het struikelblok

“Het begon met de Stichting Schooldakrevolutie. Dit initiatief van Urgenda en zonnepanelenleverancier Sungevity ging in 2015 van start. Het doel: In 6 jaar 6.300 daken voorzien van zonnestroom. Al snel bleek financiering van dergelijke projecten voor veel schoolbesturen een struikelblok. Er bleek vraag naar een manier om met weinig tot geen negatieve impact op de eigen liquiditeit energiebesparende maatregelen te financieren. De gelden blijven dan beschikbaar voor, waarvoor ze bedoelt zijn, het onderwijs. Zo ontstond de roep om een financiering en is het balletje gaat rollen.”


De uitgangspunten

“Toen kwam het Nationaal Energiebespaarfonds in beeld. Het fonds heeft al veel ervaring met leningen voor verduurzaming aan particulieren en VvE’s. Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft een klantcontactcentrum, website en mensen die de leningaanvragen beoordelen… Dat betekent dus ook dat we snel met de pilot konden starten. We hebben een plan gemaakt. Dat zal halverwege 2018 geweest zijn. Met daarin een inschatting van de opgave, maar ook de vraag hoe zo’n lening eruit moet zien en waaraan dit moet voldoen. Voor ons toch een zoektocht omdat scholen nog geen bekende doelgroep waren voor het fonds. Hoe ziet zo’n lening eruit? Wat zijn de uitgangspunten van het product? Wat is de verwachte gemiddelde hoofdsom? Die vragen moeten natuurlijk eerst beantwoord worden.”


De financiering

“Dat de lening een aantrekkelijke rente moest krijgen, is natuurlijk logisch. Er moet een stimulerende werking van uitgaan. De looptijd en de maatregelen die je met de lening kunt financieren waren echter wel een punt van discussie. Daar hebben we met de Schooldakrevolutie uitvoerig overleg over gevoerd. Omdat het om een pilot gaat, is de maatregelenlijst in eerste instantie simpel gehouden en beperkt tot isolatie, zonnepanelen, ledverlichting en een energiemanagementsysteem. En de looptijd? We zijn op 15 jaar uitgekomen. Het is onze verwachting dat voor de meeste gevallen de jaarlijkse aflossingskosten lager dan de gerealiseerde besparing op de energierekening. Uiteindelijk stelden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rabobank samen € 5 miljoen beschikbaar voor een pilot.”


De fondsmanager

“SVn is fondsmanager van het Nationaal Energiebespaarfonds. We runnen het fonds in opdracht van het bestuur. Met particulieren doen we rechtstreeks zaken, voor VvE’s hebben we accountmanagers in dienst voor begeleiding tijdens het aanvraagproces. Bij de Scholen Energiebespaarlening gaat dat net weer even anders. Natuurlijk is de basis hetzelfde. Het blijft een lening tenslotte. Wat anders is? Schoolbesturen worden ondersteunt door een procesbegeleider die met het Nationaal Energiebespaarfonds samenwerkt. Nu is dat alleen nog de Stichting Schooldakrevolutie, maar in de toekomst kunnen daar andere partijen bijkomen. Dankzij de procesbegeleider borgen we de kwaliteit van de verduurzamingsmaatregelen en kunnen we snel schakelen. Daarnaast zijn de acceptatie-eisen teruggebracht tot strikt noodzakelijke informatie. Daardoor is de lening heel makkelijk aan te vragen en kunnen we binnen twee weken een lening verstrekken.”


De procesbegeleider

“De procesbegeleider helpt scholen bij het inventariseren van de verduurzamingsmogelijkheden en begeleidt de uitvoering van de genoemde maatregelen. Indien een school wil verduurzamen, bereidt de procesbegeleider dit proces voor. Ook de eventuele aanvraag voor een lening bereiden zij samen met de school voor. Het Nationaal Energiebespaarfonds kijkt naar het gebouw en de bestemming, het bestuur en of de energiebesparende maatregelen voldoen aan het investeringsreglement. De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen; zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen.”


Het vervolg

“Nu is het aan de schoolbesturen. Voor de pilot is € 5 miljoen beschikbaar. Dus wie van de lening gebruik wil maken, moet een beetje haast maken.”

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.