of 58952 LinkedIn

Samenwerken om energie te besparen

Samenwerken om energie te besparen. Gemeenten en andere overheden moeten flink aan de bak om de klimaatdoelen te halen. Ze moeten zich vooral richten op energiebesparing
Reageer

Gemeenten en andere overheden moeten flink aan de bak om de klimaatdoelen te halen. Ze moeten zich vooral richten op energiebesparing. Daarvoor is het nodig om samen te werken met netbeheerders en marktpartijen. Daarbij kunnen fondsen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van mensen en organisaties om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Duurzame doelen te over. De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, we willen van het aardgas af en ondertussen wordt er onderhandelend over een nationaal Klimaatakkoord. Wat doen we eigenlijk al om duurzamer te worden? Waar wordt nog over onderhandeld? En hoe financieren we al die duurzame plannen eigenlijk?

 

"Het zal niet meevallen om de klimaatdoelen te halen. Die uitdaging is zo enorm", weet burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone. Al jaren is hij bevlogen bezig met het klimaat. Vroeger als Tweede Kamerlid, nu als burgemeester en voorzitter van de Raad van Toezicht van SVn. "We moeten ons samen optimaal inzetten om die doelen echt te bereiken."


Focus op energiebesparing

Om te zorgen dat de CO2-uitstoot omlaag gaat, moeten we kijken naar energiebesparing en hernieuwbare energie. "Energiebesparing staat met stip op één", benadrukt Crone. "Alles wat je bespaart, hoef je niet meer op te wekken. Daar doen we te weinig aan. Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen en in 2050 energieneutraal te zijn, moeten elke werkdag maar liefst 1000 Nederlandse woningen energieneutraal worden gemaakt. Overheden hebben een belangrijhke rol om woningeigenaren en VvE's daarin te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld met subsidies en de Energiebespaarlening van het door SVn beheerde Nationaal Energiebespaarfonds. Voor lokaal maatwerk met bijvoorbeeld zonnepanelen is er de Duurzaamheidslening." 


Samenwerken met de markt 

Ontzorgen en financieren zijn belangrijke sleutels om mensen in beweging te krijgen. "Publiek-private samenwerkingen bieden daarvoor mooie kansen, zeker nu marktpartijen steeds actiever worden. Dat kan bijvoorbeeld door complete wijken te benaderen met een mooi aanbod om woningen aan te pakken, inclusief een goede oplossing voor de financiering. Het helpt ook als mensen continu geprikkeld worden. Van bouwmarkten tot Ikea, in de media, bij de gemeenten, op leuke woonevenementen et cetera." 


Van aardgas los

Goede samenwerking is ook nodig om Nederland van het aardgas af te krijgen. "Gemeenten en netbeheerders moeten samen kijken naar lokale logische mogelijkheden", stelt Corne. "Aardgasloos is bijvoorbeeld niet per se gasloos. Groen gas kan een fantastische oplossing zijn. Zo zet Biogas Leeuwarden biomassa als mest, bermgras en snoeihout efficiënt om naar groen gas. Nu al leveren 21 vergisters in Friesland samen 0,5 petajoule, genoeg voor zo'n 7.500 huishoudens. Dat kan het bedrijf doen dankzij risicokapitaal van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). 


Aardwarmte

Een ander alternatief is geothermie, oftewel energie uit aardwarmte. In de binnenstad van Den Haag is nu een project opgestart om daarmee honderden woningen van warmte te voorzien. Het Energiefonds Den haag financiert dat en is medeaandeelhouder van het bedrijf daarachter. Ik ben er trots op dat SVn ook deze fondsen beheert en zo een belangrijke rol speelt in de energietransitie."

Dit interview verscheen eerder in een bijlage van Binnenlands Bestuur. 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.