of 65101 LinkedIn

'Proeftuinieren'

De energietransitie is een enorme opgave. Nieuw te bouwen woningen moeten sinds juli 2018 in principe aardgasvrij zijn, dat scheelt, maar daarmee zijn we in 2050 nog niet van het aardgas af. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we 200.000 woningen per jaar aardgasvrij maken. Hoe krijgen we dat gefinancierd? Dat wordt uitgezocht in de proeftuinen. In Loppersum gaan ze aan de slag met een stimuleringsmaatregel. Samen met SVn, legt relatiemanager Reint Brondijk uit.

Gemeenten hebben een belangrijke regierol bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Ze moeten per wijk bepalen wat de beste en meest betaalbare oplossing is. Dat doen ze samen met bewoners, woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen en andere partijen. In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben, staat in het Klimaatakkoord. De lokale overheden staan immers het dichtst bij de burger. Doel: kennis en ervaring opdoen om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Fouten maken en leren dus. Het kabinet zet tot 2028 € 435 miljoen opzij voor het programma Aardgasvrije Wijken.


De eerste proeftuinen

Inmiddels zijn de eerste 27 proeftuinen aan de slag, gemiddeld met ruim € 4 miljoen aan subsidiegeld. De plannen zijn beoordeeld op kwaliteit en financiële onderbouwing. En natuurlijk moet de uitkomst bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het belangrijkste doel uit het Klimaatakkoord. De plannen voor aardgasvrije wijken kunnen ook gelijk andere problemen meepakken. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van woningen in het Groningse aardbevingsgebied.


Proeftuin Loppersum

Loppersum heeft in de eerste proeftuinronde een subsidie van € 3 miljoen gekregen. De proeftuin bestaat in de Groningse gemeente eigenlijk uit twee projecten, een individuele stimuleringsmaatregel en een collectief warmtenet. Zo krijgen de bewoners advies en ondersteuning op maat, terwijl de gemeente werkt aan de technische infrastructuur om alle bewoners van warmte te voorzien. In totaal worden 375 woningen in Loppersum, 't Zandt en Westeremden aardgasvrij gemaakt. Zo’n beetje alle typen woningen zijn vertegenwoordigd, van rijtjeshuizen tot twee-onder-een-kap tot monumenten. Sommige van deze woningen moeten van het aardgas af én aardbevingsbestendig gemaakt worden.


Het warmtenet

Momenteel wordt de haalbaarheid van de aanleg van een warmtenet in Loppersum onderzocht. Met het warmtenet worden in totaal 60 woningen, een kerkgebouw, het gemeentehuis en een hotel verwarmt. De warmte wordt opgewekt met zonnecollectoren die wordt opgeslagen in boilervaten en uiteindelijk via het warmtenet naar de aangesloten gebouwen wordt getransporteerd. Als warmtebron wordt er in eerste instantie gekozen voor een houtsnipperketel die wordt gevoed met snoeihout uit de gemeente. Alle inwoners die mee (moeten) doen, krijgen kosteloos een uitgebreide energiescan van hun woning, aangevuld met extern onafhankelijk advies over de proeftuinaanpak en de combinatie naar beste opties van energetische aanpak.


Financiële aanpak

Eind 2019  is de regeling aardgasvrij wonen opengesteld voor elke woningeigenaar in de gemeente Loppersum. Doel van de regeling is om de woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Samen met de eigenaren die van de regeling gebruikmaken wordt een plan gemaakt met maatregelen om de woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Ook bij het financieren van de plannen helpt de gemeente een handje. Eigenaar-bewoners krijgen maximaal € 5.000,- aan subsidie en kunnen via SVn een Stimuleringslening met een rente van 0 procent afsluiten. Het is ook mogelijk om geld ‘uit de stenen’ te halen met een Verzilverlening. Daarnaast wordt nog gewerkt aan een financiële oplossing voor eigenaar-bewoners die onvoldoende financiële draagkracht hebben voor een Stimuleringslening of Verzilverlening.


Advies is nodig

Zijn deze leningen voldoende om alle woningen aardgasvrij te krijgen? Daar gaan we de komende jaren achter komen. Voor deze aanpak is in eerste instantie € 1.170.000,- beschikbaar. Daarmee kunnen ongeveer 160 woningen duurzaam gemaakt worden. In totaal is echter ongeveer € 4 miljoen nodig. De gemeente wil zelf de benodigde extra € 3 miljoen revolverend beschikbaar stellen. Voor het zover is, moeten er nog wel wat vragen beantwoord worden. Hoeveel moeten bewoners zelf bijdragen? Welke maatregelen mogen allemaal meegefinancierd worden?


In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Eind 2018 werden de eerste 27 proeftuinen aangewezen. Zij mochten samen € 120 miljoen aan rijksbijdrage verdelen. Gemeenten konden zelf plannen voor wijken indienen, 74 gemeenten maakten daarvan gebruik. Bewust is geselecteerd op groot en klein, landelijk en stedelijk en verschillende technieken. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin. Inmiddels is de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken gestart. Gemeenten kunnen tot 1 april 2020 plannen indienen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.