of 59281 LinkedIn

Mijn SVn, uw portaal

Mijn SVn, uw portaal. Gemeenten, provincies en corporaties hebben te maken met veel veranderingen. Waar vinden deelnemers nu de juiste informatie en documenten?
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

Gemeenten, provincies en corporaties hebben te maken met veel veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan verandering van het toepassingsbereik van een lening binnen een gemeente of verandering van de aanvraagprocedure of leningscriteria vanuit SVn. Waar vinden deelnemers nu de juiste informatie en documenten? Alina, medewerker relatiemanagement bij SVn, blogt over Mijn SVn, onze online omgeving.

Als eerste aanspreekpunt voor gemeenten, provincies (deelnemers) en samenwerkingspartners ondersteun ik onze relatiemanagers in hun werkzaamheden. Door mijn functie ben ik goed op de hoogte van de toepassing van onze producten en welke ontwikkelingen en veranderingen er plaatsvinden. Nog niet alle deelnemers gebruiken ons online portaal, waar zij veel baat bij kunnen hebben.


Portaal voor deelnemers

Als medewerker relatiemanagement krijg ik veel vragen van deelnemers waar zij bepaalde documenten kunnen vinden. Ik verwijs hen door naar onze online omgeving Mijn SVn. Voor gebruik van het portaal moeten deelnemers schriftelijk aangeven dat zij hier gebruik van willen maken met een Mijn SVn overeenkomst. Het online portaal is alleen inzichtelijk voor hen als geldgever en is beveiligd met een wachtwoord.


Wat staat op het  portaal?

Via het portaal kunt u inzien welke budgetten u beschikbaar stelt per product. Uiteraard kunt u ook inzien hoeveel aanvragen er in behandeling zijn of al zijn afgerond.


Makkelijk en correct

Naast het inzien van de financiële transacties en aanvragen biedt het portaal ook veel voorbeelddocumenten aan. Voorbeelden van verordeningen, toewijzingsbrieven, documentatie van producten of voorbeeld teksten voor uw website, allemaal klaar voor gebruik! Deze kunt u gemakkelijk downloaden en afdrukken. Het gebruik van onze voorbeeld documenten wordt erg op prijs gesteld zodat wij tijdig de juiste informatie bezitten om de financiële toetsing vlekkeloos te laten verlopen.


Ook voor uw financiële afdeling

Het online portaal is overigens ook een handige tool voor uw financiële afdeling. Zij kunnen daar overzichten ‘lopende leningen met garantie’ en ‘rekeningcourant overzichten’ bekijken, waar ik jaarlijks veel vragen over krijg. Door het gebruik van onze online omgeving kunt u veel tijd besparen en uw klant nog beter van dienst zijn!


Tips

Als medewerker relatiemanagement heb ik een aantal tips voor u:

  • Neem contact op met SVn om inloggegevens te krijgen voor Mijn SVn
  • Raadpleeg de Mijn SVn omgeving voor inzage omtrent financiële transacties in uw beschikbaar gestelde budget
  • Maak altijd gebruik van de meest recente voorbeelden en documentatie
  • Zet een terugkerende afspraak in uw agenda voor ‘onderhoud’ van uw website en overleg met uw afdeling communicatie of extra aandacht in de gemeentelijke media wenselijk is.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.