of 59854 LinkedIn

Klimaatakkoord: 'Wees lokaal helder'

SVn praat mee over Klimaatakkoord. Regie moet niet meer bij brancheorganisaties of particulieren liggen maar bij de overheid!
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn in volle gang. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. Vijf sectortafels gaan afspraken op hoofdlijnen maken. SVn schuift aan bij de sectortafel gebouwde omgeving.

Het doel van de onderhandelingen is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken worden vervolgens in de tweede helft van het jaar uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

 

Het ontbreekt nog aan concrete plannen, vindt Paul van Weezel Errens, adviseur Strategie en Ontwikkeling bij SVn. Hij vindt dat de regie niet meer bij brancheorganisaties of particulieren moet liggen maar bij de overheid. “Het moet duidelijk zijn wat de lasten zijn en hoe die verdeeld worden over de verschillende partijen en moet burgers daarin ook handelingsperspectief bieden”, zei hij in een interview bij BNR Nieuwsradio.


SVn praat mee over Klimaatakkoord

Consistentie, tempo en draagvlak zijn van belang. Dat staat in het ‘position paper’ van SVn. Dit document werd voorafgaand aan het rondetafelgesprek Verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector verspreid. “Wees dan in ieder geval lokaal helder over de planning en ga tijdig in gesprek.”


Aantal verstrekte Energiebespaarleningen stijgt

Uit cijfers van het Nationaal Energiebespaarfonds, waar SVn fondsmanager van is, blijkt dat het aantal verstrekte Energiebespaarleningen jaar op jaar toeneemt. Die stijging is “indicatief voor de stijgende bewustwording en bereidheid van particulieren hun woning te verduurzamen”, staat in inbreng van SVn.  “Wij zijn het echter eens met deskundigen die stellen dat om de bestuurlijke ambities te halen, de opgave in de totale woningvoorraad nog groot is.”


Zorg voor lage inkomensgroepen

Pluk het ‘laaghangend fruit’, is de boodschap van SVn, “zoals bij nieuwbouw in de huur- en koopsector, grootschalige renovatie of vervanging van leidingnetwerken”. “Ook buurtgerichte aanpakken kunnen zich daarvoor lenen. Financieringsinstrumenten, garanties en mogelijk subsidies zijn daarbij onontbeerlijk.” Zelfs dan zijn er huishoudens die onvoldoende betaalcapaciteit zullen hebben. Hoe lossen we dat op? “Een verbetering van de financierbaarheid voor lage inkomensgroepen kan in ieder geval worden bereikt indien werkelijke besparingen mogen worden meegenomen in het bepalen van de financieringscapaciteit van huishoudens of door maatwerk waarbij naar draagkracht wordt betaald. Hiervoor is verandering van wet- en regelgeving noodzakelijk.”

 

Bekijk het position paper van SVn hier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse gemeenten
AfbeeldingComputerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort
Tel.nr.: 088 253 9400
www.svn.nl
info@svn.nl

Meer nieuws

Onze diensten

Bloggers