of 59318 LinkedIn

Jan Willem van Beek

Directeur SVn

 • Het Klimaatakkoord: afspraken maken over financiering van verduurzaming in de gebouwde omgeving

  2 reacties

  SVn liet Klimaatakkoord-voorzitter Ed Nijpels onlangs op zijn verzoek weten de urgentie van het klimaatprobleem te onderkennen en ons samen met onze achterban te willen inzetten voor het centrale doel van het Klimaatakkoord: 49% reductie van broeikasgassen in 2030 (ten opzichte van 1990). Daarmee maken we een duidelijk statement en committeren we ons aan de concrete afspraken uit het klimaatakkoord waarbij wij als SVn betrokken zijn. Ik hoop en verwacht dat de andere deelnemers aan de Klimaattafel dat ook doen.

 • De geesten zijn rijp voor een oplossing voor asbestdaken

  Reageer

  Asbestdaken zouden verboden worden per 2024. De wet lag klaar en een fonds om particulieren en bedrijven te helpen bij de financiering van het verwijderen van asbest stond in de steigers. Het verbod sneuvelde in de Eerste Kamer. Zonde. Al is er ook reden voor optimisme.

 • Maakt u even plaats, mevrouwtje?

  Reageer

  ‘De doorstroming zit op slot dus voeren we in onze gemeente geen Blijverslening in. Het is immers belangrijk dat ouderen verhuizen naar een passende woning. We zien dat dit niet loopt’. Aldus een stellige wethouder van gemeente X in de plaatselijke krant.

 • Welke wethouders en corporatiebestuurders kan ik uitdagen om te klussen?

  Reageer

  Aan de sectortafel Gebouwde omgeving van voorzitter Diederik Samsom heb ik samen met Aedes toegezegd oplossingen te vinden voor VvE’s met zogenoemd gespikkeld bezit. Het gaat dan om complexen die bestaan uit zowel huur- als koopwoningen. Daar is de financiering van duurzaamheidsmaatregelen nóg ingewikkelder dan bij een gewone VvE. ‘We gaan gewoon met een grote boog om die gebouwen heen’, hoorde ik laatst een corporatiedirecteur nog zeggen. Ik zie hier juist een uitdaging. En met de ervaring van SVn met VvE’s ook kansen om hiermee samen met corporaties aan de slag te gaan.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse gemeenten
AfbeeldingComputerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort
Tel.nr.: 088 253 9400
www.svn.nl
info@svn.nl

Onze diensten

Bloggers