of 63623 LinkedIn

Het Klimaatakkoord: afspraken maken over financiering van verduurzaming in de gebouwde omgeving

SVn liet Klimaatakkoord-voorzitter Ed Nijpels onlangs op zijn verzoek weten de urgentie van het klimaatprobleem te onderkennen en ons samen met onze achterban te willen inzetten voor het centrale doel van het Klimaatakkoord: 49% reductie van broeikasgassen in 2030 (ten opzichte van 1990). Daarmee maken we een duidelijk statement en committeren we ons aan de concrete afspraken uit het klimaatakkoord waarbij wij als SVn betrokken zijn. Ik hoop en verwacht dat de andere deelnemers aan de Klimaattafel dat ook doen.

Voor SVn is energiebesparing niet een onderwerp van vandaag. Al in 2009 introduceerden we onze Duurzaamheidslening met een aantal gemeenten als echte koplopers. Mooi is dan ook dat we nu in het Klimaatakkoord genoemd worden als partij die duurzame financieringsmogelijkheden binnen de gebouwde omgeving beschikbaar kan stellen. Aanwezig zijn in zo’n belangrijk toekomstdocument schept natuurlijk verplichtingen.

In het Klimaatakkoord spreken we als SVn af dat we samen met onder meer de Rijksoverheid verkennen welke woningeigenaren juist geen toegang hebben tot bestaande en nog te ontwikkelen financieringsvormen rondom de verduurzaming van woningen en gebouwen. En welke ondersteuning er voor hen mogelijk is.

We gaan ook aan de slag met onderzoeken wat er nodig is om VvE’s aantrekkelijke energiebesparingsleningen aan te bieden, in samenwerking met meerdere partijen. Zo bekijkt het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) – waarvan SVn de uitvoeringsorganisatie is – of VvE’s met 6-10 appartementen ook in aanmerking kunnen komen voor NEF-financiering. Is dit niet mogelijk, dan zet SVn pilots op. Voor VvE’s met minder dan 6 appartementen gaan we ook bedenkenken hoe zij een passend financieringsaanbod kunnen krijgen.

Het kenmerkt SVn om oplossingen te bedenken voor elke doelgroep, vooral als er sprake is van een financieringsprobleem. We hebben wat dat betreft ook unieke financieringsmogelijkheden. Neem bijvoorbeeld onze Verzilverlening. Prima in te zetten als je langer thuis wilt wonen, maar ook om energiebesparende maatregelen te financieren met de overwaarde in je huis. Zo bespaar je geld op je energielasten en houdt daardoor maandelijks meer over in je portemonnee. En denk eens aan particulieren die ook nog eens te maken hebben of krijgen met asbest- of funderingsproblemen. Hoe help je die mensen hun woning te verduurzamen? Of eigenaren in ‘gespikkeld bezit’? Met subsidies, met leningen of allebei? Voor een succesvolle energietransitie zijn ‘mee kunnen doen’ en ‘maatwerk’  echte sleutelwoorden.

We zetten onze kennis en expertise graag in bij de transitieplannen van provincies en gemeenten. Met 2050 als eindjaar van het Klimaatakkoord lijkt er tijd genoeg, maar er zijn nog veel hobbels te nemen. Op korte termijn bijvoorbeeld al het vereiste energielabel C voor kantoren in 2023. Kantoren met een slechter label mogen niet langer verhuurd worden. Is dit een probleem voor uitsluitend kantooreigenaren of ligt er ook een uitdaging voor gemeenten omwille van behoud van werkgelegenheid? En hoe ontzorg je de kleine verhuurders/eigenaren en organiseer je energiebesparing? SVn heeft ideeën. Zullen we ook hier samen verder over nadenken?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben (jurist) op
Ed Nijpels is een sinistere charlatan van de ergste soort die Al Bore, pardon Al Gore, die andere charlatan, wil na apen. Klimaatakkoord is misleidend taalgebruik. In de vrkiezingen van 2017 was klimaat géén thema en het Nederlandse volk heeft zich hier niet over uit gelaten. Dit had onderhevig aan een referendum moeten zijn; gaat u hirmee akkoord JA of NEE. Zo simpel is het. Dit is achterkamertjes regentenpolitiek met schimmige belangenclubs en zwendelaars.
Door Spijker (n.v.t.) op
De zilverlening lijkt meer op het stimuleren van ouderen tot aankoop op afbetaling en het stimuleren van de economie.