of 59794 LinkedIn

Het Klimaatakkoord – De Feiten

Het Klimaatakkoord – De Feiten. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. Wie zitten er aan tafel? Wat is de inzet?
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn begonnen. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. Wie zitten er aan tafel? Wat is de inzet? SVn zet de feiten op een rij.

Duurzame doelen te over. De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, we willen van het aardgas af en ondertussen wordt er onderhandelend over een nationaal Klimaatakkoord. Wat doen we eigenlijk al om duurzamer te worden? Waar wordt nog over onderhandeld? En hoe financieren we al die duurzame plannen eigenlijk?

 

Wat is de inzet?

Het Klimaatakkoord heeft één doel. “De uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990.” De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. “Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken”, was de boodschap bij de start van de gesprekken, februari dit jaar. “Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.”


Is er een deadline?

Jazeker! Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken worden vervolgens in de 2e helft van het jaar uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.


Wie zit er aan tafel?

Een flinke lijst partijen. De complete lijst staat op Rijksoverheid.nl. Er zijn vijf sectortafels samengesteld, waaraan partijen deelnemen die “een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken”. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema's die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt. De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad, waar  Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingcommissie van het huidige Energieakkoord, de voorzitter van is.


Wat zijn de belangrijke gespreksonderwerpen?

De belangrijkste platforms van het akkoord zijn vijf sectortafels: gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie. Aan deze tafels bedenken partijen plannen voor de CO2-reductie binnen hun sector. Afgevaardigden van de decentrale overheden – gemeenten en provincies - nemen plaats aan álle vijf sectortafels om samen met het Rijk en de maatschappelijk partners te werken aan een uitvoeringsagenda. Uiteindelijk moet elke tafel een zelfstandig inhoudelijk akkoord opleveren. SVn schuift aan bij de sectortafel Gebouwde omgeving, waar Diederik Samsom de voorzitter van is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse gemeenten
AfbeeldingComputerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort
Tel.nr.: 088 253 9400
www.svn.nl
info@svn.nl

Meer nieuws

Onze diensten

Bloggers