of 58952 LinkedIn

'Het is teleurstellend dat de VNG en IPO de Woonagenda niet meegetekend hebben'

'Het is teleurstellend dat de VNG en IPO de Woonagenda niet meegetekend hebben'. De Nationale Woonagenda moet 75.000 woningen per jaar opleveren
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

Volgens Maxime Verhagen, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland, is het probleem van de woningnood groot. Tot 2035 zijn er ruim een miljoen nieuwe woningen nodig, waarvan ongeveer driekwart in het kader van groei van het aantal huishoudens en een kwart ter vervanging van oudere woningen. De oplossing? De Nationale Woonagenda, die 75.000 woningen per jaar moet opleveren.

Deze zomer zoomt SVn in op de starter op de koopwoningmarkt. We kijken tegen welke problemen mensen die hun eerste woning willen kopen aanlopen en wat overheden kunnen doen om starters op weg te helpen. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

 

“Een gezamenlijke aanpak is hard nodig om de bouwachterstand uit de crisisjaren recht te trekken en ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende woningen gebouwd kunnen worden”, aldus Verhagen. “Daarnaast geldt dat oudere woningen doorgaans veel minder duurzaam zijn dan nieuwe woningen, dus wanneer we die vervangen door nieuwbouw werken we ook aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.” De ondertekenaars van de Nationale Woonagenda – opdrachtgevers, bouwers, beleggers en belangenverenigingen – willen het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort samen aanpakken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen expertise.


Elk jaar 75.000 nieuwe woningen

Om het woningprobleem op te lossen, zouden er – ook rekening houdend met de sloop van 12.000 tot 13.000 woningen per jaar – tot 2025 zo’n 700.000 woningen bijgebouwd moeten worden. Oftewel: een jaarlijkse opgave van gemiddeld 75.000 woningen. Verhagen: “Het is teleurstellend dat de VNG en IPO de Woonagenda niet meegetekend hebben, want er moeten immers wel locaties aangewezen worden waar we die woningen kunnen bouwen. Deels kan dat binnenstedelijk, alhoewel dat vaak duur en relatief tijdrovend is. Maar we moeten toch ook kijken naar locaties aan de randen van de steden. We willen in overleg met regionale overheden om te kijken waar we woningen aan de voorraad kunnen toevoegen.”


Voldoende én betaalbare woningen

Volgens Verhagen heeft de Woonagenda drie uitdagingen. “Het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad én zorgen voor betaalbaar wonen. Dat laatste komt vooral de zwakke starter op de koopwoningmarkt ten goede. Door aangepaste leennormen en alsmaar stijgende woningprijzen komen starters steeds moeilijker aan een woning. Maar de krapte op de markt treft meerdere groepen. Studenten in Wageningen sliepen tijdens de introductie noodgedwongen in tenten wegens het tekort aan kamers. En er zijn studenten die overwegen een camper te kopen. In de Woonagenda is afgesproken dat we naast voldoende woningen ook betaalbare woningen bouwen. Wonen is immers een grondrecht dat in de grondwet is opgenomen.”


Actieve rol van het Rijk

“Minister Ollongren heeft aangegeven dat het Rijk een actievere en regisserende rol gaat spelen op de woningmarkt”, vervolgt Verhagen. “Met name in de stedelijke gebieden met de grootste vraag. Ze stelt daarbij dat wonen primair een lokaal en regionaal vraagstuk is en wil daarom twee keer per jaar in overleg met alle betrokken regionale partijen om de voortgang van de afspraken te toetsen.” Ollongren heeft inmiddels 38 miljoen in een revolverend fonds gestopt, waarmee ontwikkelaars leningen kunnen afsluiten om lastige locaties in steden, zoals industrie- en haventerreinen, tot woongebied te transformeren. Begin november is er weer een overleg met de minister en de deelnemende partijen over de voortgang.

 

Lees ook: Wat doet de politiek voor starters? 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.