of 58952 LinkedIn

De Miljoenennota – De Feiten

De Miljoenennota – De Feiten. Wat staat er eigenlijk in over wonen, klimaatverandering en de energietransitie? De feiten op een rij.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

De Nederlandse economie groeit en de werkloosheid daalt. Dit staat in de Miljoenennota 2019, die minister Hoekstra vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Wat staat er eigenlijk in over wonen, klimaatverandering en de energietransitie? SVn zet de feiten op een rij.

Op dinsdag 18 september was het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak op deze dag de Troonrede uit. Daarmee opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Daarna bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 aan de Tweede Kamer aan.

Het versnellen van de bouwproductie

De komende jaren zijn er jaarlijks zo’n 75.000 woningen extra nodig. Het kabinet is met gemeenten, provincies en andere partijen afspraken aan het maken over het versnellen van de bouwproductie, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder andere voor bouwprojecten wordt het door een wetswijziging makkelijker om bij wijze van experiment af te wijken van knellende regels. Ook kunnen procedures rond bouwvergunningen verkort worden. 


Meer geld voor VvE Energiebespaarlening

Het Nationaal Energiebespaarfonds, waar SVn fondsmanager van is, wordt verder verbeterd. Er komt meer geld in het fonds en er wordt bekeken hoe aan VvE’s leningen met een langere looptijd verstrekt kunnen worden. Dit stimuleert grotere investeringen in energiebesparing.


Belangrijke rol voor corporaties

Naar huurwoningen in het middensegment is veel vraag. Het kabinet maakt afspraken over meer aanbod. Voor woningcorporaties wordt het gemakkelijker om middenhuurwoningen te realiseren. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het realiseren van betaalbare woningen. Het kabinet helpt hen daarbij. De verhuurderbijdrage die zij moeten afdragen wordt met 100 miljoen verlaagd. Verder kunnen corporaties een korting krijgen op de heffing als ze duurzame investeringen doen. Daarvoor is ook 100 miljoen beschikbaar. 


Fiscale stimulering voor de eigen woning wordt aangepakt

De fiscale aftrekbaarheid van rente en kosten voor een eigenwoningschuld, de hypotheekrenteaftrek, heeft kopen “relatief aantrekkelijker gemaakt dan huren in de geliberaliseerde huursector”, staat in de Miljoenennota 2019. Hierdoor is de huursector kleiner dan Nederlanders eigenlijk willen, stelt het kabinet. Daarom wordt het maximale tarief waartegen huizenbezitters kosten mogen aftrekken versneld afgebouwd. De afbouw gaat per 2020 van jaarlijks 0,5 procentpunt naar jaarlijks 3 procentpunt, totdat per 2023 het basistarief van 36,95 procent is bereikt. Tegelijkertijd verlaagt het kabinet het eigenwoningforfait als compensatie.


Aardgasvrij Nederland

Het kabinet zet in op een aardgasvrij Nederland. Tegen het eind van de kabinetsperiode moeten jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Het kabinet draagt voor ongeveer 20 gemeenten bij aan pilots waarmee een hele wijk aardsgasvrij wordt gemaakt. De pilots moeten kennis opleveren voor het aardgasvrij maken van alle wijken in Nederland. Verder komen er pilots voor aardgasvrije schoolgebouwen waarbij ook het binnenklimaat wordt aangepakt.


Aardgas wordt duurder

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Door het hoger belasten van aardgas wil het kabinet alternatieve warmteopties aantrekkelijker maken. Denk hierbij aan elektrische waterpompen of duurzame aardwarmte. Het tarief in de 1e schijf voor energiebelasting voor aardgas gaat met € 0,03 per m3 omhoog. Elektriciteit gaat met € 0,0072 per kWh omlaag. De meeste huishoudens blijven met hun energieverbruik binnen deze 1e schijf. Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen zullen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

 

Meer weten? Op de website van de Rijksoverheid staan de nieuwe Miljoenennota, Rijksbegroting, het Belastingplan en alle bijbehorende stukken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.