of 60775 LinkedIn

75 mil­joen uit Eu­ro­pa voor Stimuleringslening Duurzaam Thuis

75 mil­joen uit Eu­ro­pa voor Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Regeling om woningen levensloopbestendig te maken, asbest te verwijderen, te verduurzamen of zelf energie op te willen wekken
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Reageer

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Provincie Limburg investeren beiden € 75 miljoen in de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Deze regeling is bedoeld voor particulieren en VvE's die hun woning levensloopbestendig maken, asbest verwijderen, verduurzamen of zelf energie willen opwekken: zij kunnen er geld lenen om hun woning klaar voor de toekomst te maken. Het is voor het eerst dat de EIB investeert in een fonds dat rechtstreeks geld leent aan particulieren.


De Stimuleringslening is een maatwerkproduct waarmee een provincie of gemeente inwoners stimuleert om in een goede woon- en leefomgeving te investeren. De gemeente of provincie bepaalt de voorwaarden.


In totaal is er met deze kapitaalinjectie zo’n € 234 miljoen beschikbaar voor ‘Duurzaam Thuis’. De provincie heeft een wat ouder woningbestand dan de rest van Nederland. Dat biedt kansen én de noodzaak om nu versneld investeringen te plegen.


Toekomstbestendige woningaanpassingen en verduurzamen

Het geld dat Limburgers kunnen lenen wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van zonnepanelen, maar ook voor isolatie, aanschaf van een warmtepomp of HR-beglazing. De regeling is er ook voor toekomstbestendige woningaanpassingen, zoals een traplift of drempelverlaging. De leningen worden beheerd en verstrekt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).


Al ruim 10.000 leningen verstrekt

De Stimuleringslening Duurzaam Thuis bestaat sinds 2017. Met de Stimuleringslening kunnen Limburgers fors besparen op hun energierekening en zélf hernieuwbare energie opwekken. Tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan de duurzaamheidsopgaven van de provincie. De regeling  is een succes, vindt gedeputeerde Eric Geurts. “Ik ben blij dat we het in Limburg aangedurfd hebben om dit financieringsinstrument aan te bieden. En dat er behoefte aan is, blijkt wel uit de cijfers. Inmiddels hebben we al ruim 10.000 leningen verstrekt, ter waarde van in totaal zo’n 85 miljoen euro.”


Flinke impuls op de arbeidsmarkt

De provincie heeft met de Stimuleringslening volgens Geurts niet alleen meer dan 20.000 ton CO2 bespaard, maar ook een flinke impuls op de arbeidsmarkt gerealiseerd. “Ik schat in dat er zo’n 360 FTE aan arbeidsplaatsen bijgekomen is. Al deze successen zijn te danken aan de Limburgers die naar de toekomst durven kijken.”

 

 

Zichtbare en tastbare Europese steun

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Het is voor het eerst dat de EIB rechtstreeks investeert in de ‘eindgebruiker’. Vice-President Andrew McDowell van de EIB: “Met het oog op de energietransitie zal efficiëntie een steeds belangrijkere rol spelen bij het besparen van energie en verminderen van emissies. Dit initiatief wil woonhuizen duurzamer maken, omdat privéwoningen vaak nog achterlopen als het op energie-efficiëntie aankomt. We zijn bijzonder trots op deze operaties omdat het de eerste keer is dat EIB-gelden door een intermediair direct aan burgers geleend zal worden. Hierdoor wordt Europese steun niet alleen zichtbaar en tastbaar, maar vooral ook bruikbaar!”


Meer informatie

Meer weten? Of zelf een Stimuleringslening aanvragen? Kijk op de Stimuleringslening-pagina of neem een kijkje op www.limburg.nl/duurzaamthuis.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nederlandse gemeenten
AfbeeldingComputerweg 11-13, 3821 AA Amersfoort
Tel.nr.: 088 253 9400
www.svn.nl
info@svn.nl

Meer nieuws

Onze diensten

Bloggers