of 59318 LinkedIn

Groenkeur borgt de kwaliteit van openbaar groen

Groenkeur borgt de kwaliteit van openbaar groen. Onafhankelijk ISO9001-kwaliteitskeurmerk ontwikkeld voor groenbedrijven in het fysieke domein
Stichting Groenkeur Reageer

'Tijdens de crisis was groenonderhoud een beetje een ondergeschoven kindje en zijn de onderhoudsbudgetten teruggeschroefd', begint Oosthoek. 'Op veel plekken zien we

achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij het onderhoud aan bomen. Maar ook beplanting ziet er regelmatig niet goed uit. Gelukkig vindt er nu een inhaalslag plaats, zowel in de buiten- als de binnenruimte.'

Waarde van groen

De effecten van klimaatverandering en de droogte van het afgelopen jaar maken voor veel bestuurders de waarde van groen in het publieke domein duidelijk. Groen levert veel positieve effecten op. Daarnaast zijn er in­ middels methoden, zoals iTree, die de waarde van bomen in geld uitdrukken. Het groen in het publieke domein is vaak miljoenen waard blijkt dan uit de berekening. Een investering van honderdduizend euro is vervolgens in één keer niet meer zo groot. Deze combinatie van extra aandacht en de inhaalslag zorgt voor een grote druk op de uit te voeren werkzaamheden en vraagt extra kwaliteitsborging.

 

Afnemende kennis

'De vertrouwde groenbeheerder zien we langzaam plaats maken voor de integraal beheer­ der van de openbare ruimte. Vaak zie je dat de laatste, door gebrek aan kennis, de kwaliteit van het geleverde groen(onderhoud) lastig kan beoordelen', vervolgt Oosthoek. 'Ze hebben waarschijnlijk een aannemer aangesteld die kennis van zaken heeft, maar het  is voor hen als opdrachtgever lastig om dit te controleren. Neem dak- en gevelbegroening. Dit draagt bij aan klimaatmitigatie en -adaptatie, onderwerpen die bij veel gemeenten hoog op de agenda staan. Iedereen kan die begroening aanleggen, maar het moet natuurlijk wel goed gebeuren. Opdrachtnemers hebben verschillende expertises nodig om die klus goed te klaren. Kennis van groenvoorziening, maar ook van dakopbouw en afwatering. Het kan nog zo mooi lijken, maar als onverhoopt een lekkage ontstaat dan ben je ver van huis.'

 

Certificaten

De certificaten van Groenkeur bieden uit­komst. Groenkeur heeft een onafhankelijk ISO9001-kwaliteitskeurmerk ontwikkeld voor groenbedrijven in het fysieke domein. Oosthoek licht toe: 'Het certificaat vereenvoudigt het inkoopproces . Met één certificaat kunnen inkopers een goede keuze maken en is geborgd dat de aannemer reeds heeft aangetoond over de noodzakelijke competenties te beschikken. Als je een Groenkeur-certificaat vraagt aan de opdrachtnemer weet je namelijk dat alles geregeld is door mensen die precies weten waar ze het over hebben. Het certificaat staat voor hoge kwaliteit en blijvende verbetering. Vanuit de stichting laten we de Groenkeur-ondernemers jaarlijks toetsen. Om de kwaliteit van het opgeleverde werk te controleren, voeren we naast de reguliere audits, bovendien onaangekondigde controles uit.

Door de kwaliteit van het openbaar groen als uitgangspunt te nemen, bieden we toegevoegde waarde voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Beiden weten ze waar ze aan toe zijn, dar is waar wij het voor doen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStichting Groenkeur

De Molen 30, 3994 DB Houten

Postbus 1010, 3990 CA Houten

Tel.nr. 030 6595 663

www.groenkeur.nl

info@groenkeur.nl

Meer nieuws