CIRCO is een methodiek voor bedrijven en netwerkorganisaties, waarmee je concreet aan de slag gaat met circulair ontwerp van producten, diensten en businessmodellen. Zo leer je hoe je bedrijf de businesskansen die de circulaire economie biedt optimaal kunt benutten, hoe je je klantenportfolio kan uitbreiden en kan voldoen aan de wensen van de markt. De CIRCO-methodiek biedt handvatten om als organisatie zelf aan de slag te gaan met circulaire economie om vervolgens (de eerste) concrete stappen te gaan zetten.

 

Vanuit Groenkeur onderzoeken we de mogelijkheid om ondersteuning te bieden in het realiseren van de ambitieuze doelen op dit gebied. De eerste ideeën beginnen zich te vormen in de keten van deelnemers. Wat heeft u nodig? Waar ziet u kansen? Laat het ons weten en wij gaan graag het gesprek aan. Bel met Dick 06 22 453 420 of stuur een mail naar info@groenkeur.nl.