Sinds 2016 is er onrust over de rubberkorrels die worden gebruikt bij kunstgrasvelden en zijn gemaakt van gerecyclede autobanden. Niet het gebruik van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden zelf is het probleem, maar het verspreiden van de rubberkorrels in de omgeving van de kunstgrasvelden. Op grond van art. 13 van de Wet bodembescherming geldt er een dubbele zorgplicht voor beheerders. Volgens deze wet moeten beheerders voorkomen dat er verontreiniging plaatsvindt én dat wanneer er sprake is van verontreiniging zij de gevolgen daarvan beperken of ongedaan maken.

 

Verantwoordelijkheid nemen
De rechter komt tot de slotsom dat, ondanks waarschuwingen in het verleden de beheerder in Enschede tekort geschoten in zijn zorgplicht. Er zijn geen maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van kantplanken of neerleggen van uitloopmatten en evenmin is het opruimen van blad naar behoren uitgevoerd.

De uitspraak van het OM is belangrijk voor de sport in het algemeen en sport op kunstgras in het bijzonder. Uit het vonnis blijkt, dat het voor gemeenten, verenigingen en aannemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van sportaccommodaties absoluut noodzakelijk is maatregelen te treffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. Het benadrukt het belang van correcte en tijdige naleving van de zorgplicht.

 

Niets doen is geen optie
Met deze strafzaak geeft het OM een duidelijk signaal af aan beheerders van kunstgrasvelden met rubbergranulaat: niets doen is geen optie. Maatregelen zijn volgens de wet verplicht en gemeenten hebben zich daaraan te houden. Maar wanneer doe je het dan wél goed? Een nuttige leidraad is het document Zorgplicht, door de BSNC opgesteld in samenwerking met partijen uit de markt. Dit document is op te vragen door een e-mail te sturen naar info@bsnc.nl.