of 64231 LinkedIn

Boeren, bouwers en milieuclubs hebben ‘oplossing’ stikstofcrisis

Boeren, bouwers en milieuclubs hebben ‘oplossing’ stikstofcrisis
Schulinck Omgevingswet Reageer

Boeren, milieuorganisaties en ondernemerspartijen als VNO-NCW en Bouwend Nederland hebben een gezamenlijk plan gemaakt om uit de stikstofcrisis te komen. Het voorstel zou de overheid tot 2030 jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro kosten, maar dan zouden de problemen rond het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen en stalaanpassingen wel direct tot het verleden behoren. Dat zou goed zijn voor bijvoorbeeld het aanpakken van het grote huizentekort in Nederland en het vergroenen van de landbouw.

De stikstofproblematiek ontstond in 2019, toen de Raad van State oordeelde dat het hele stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde in strijd was met Europese natuurwetgeving. Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter liep de vergunningverlening grotendeels vast – en daarmee bijvoorbeeld ook de bouw. Voordat de coronacrisis uitbrak, noemde premier Mark Rutte de stikstofproblematiek “de grootste crisis” die hij als premier meemaakte.

 

Bijzonder aan het nieuwe plan is dat er zes partijen samen optrekken en met een gezamenlijk voorstel komen. Natuurmonumenten en Natuur & Milieu hebben bijvoorbeeld ook meegewerkt. Dat is van belang omdat bij eerdere oplossingen die door partijen zijn aangedragen “winst voor de één meestal verlies voor de ander” betekende. Dit keer zou er wel een breed draagvlak zijn. In het plan zijn verduurzamingsvoorstellen opgenomen voor onder meer de industrie, bouw– en energiesector.

 

De benodigde financiering van de overheid moet volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland voornamelijk naar de landbouw gaan. Er zouden subsidies moeten komen voor boeren die willen innoveren, bijvoorbeeld door hun stal te vernieuwen zodat mest en urine van hun vee sneller van elkaar worden gescheiden. Daardoor zou er minder stikstof vrijkomen. Ook zouden de boeren meer willen inzetten op weidegang, het met water verdunnen van mest voor het land en minder eiwitrijk voer.

 

Een andere pijler van het plan bestaat uit een vergoedingsregeling voor boeren en andere grote uitstoters van stikstof die hun bedrijf vrijwillig willen stoppen of verplaatsen naar een andere locatie. Ook stellen de organisaties voor om boeren meer mee te laten helpen met natuurbeheer. Via langjarige contracten, waar ook weer vergoedingen tegenover zouden moeten staan, zouden boeren nog meer kunnen helpen met bijvoorbeeld waterberging.

 

De voorstellen zouden er voor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2030 zo’n 40 procent lager zal liggen. Daarmee zou de uitstoot sneller worden teruggedrongen dan eerder voorzien. Bij recente wetgeving ging de overheid volgens de organisaties nog uit van een afname van 26 procent. De organisaties vragen nu aan de politiek om hun aanpak verder uit te werken. Ook adviseren ze het demissionaire kabinet om het plan voor te leggen aan de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingCONTACTGEGEVENS


Wolters Kluwer
Schulinck Omgevingsrecht
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Tel: 077 – 475 8018
schulinck.marketing@wolterskluwer.com
www.schulinck.nl

 

Vind meer informatie over Schulinck Omgevingsrecht op schulinck.nl.

 

Geïnteresseerd in een opleiding voor Omgevingsrecht? Kijk hier.

Meer nieuws

Afbeelding

Schulinck Omgevingsrecht

Modules

Als u een abonnement heeft op de online kennisbank Schulinck Omgevingsrecht kunt u deze uitbreiden met verschillende modules waaronder:

Module onderhoud gemeentelijk beleid

Schulinck werkinstructies

Schulinck Opleidingen

Incompany Opleidingen

Whitepapers