of 63082 LinkedIn

RES, uitvoeringsprogramma, PPS en realisatie, #hoedan?

RES, uitvoeringsprogramma, PPS en realisatie, #hoedan? 9 handvaten voor overheden
Royal HaskoningDHV Reageer

Steeds meer RESsen zijn klaar. Tevredenheid alom, handen worden geschud. Yes, we can! Helaas, …. was de RES maar klaar! Goed nieuws echter, het leuke gedeelte moet nog komen! De fase van uitvoeren, projecten realiseren, handen uit de mouwen en installaties bouwen begint! Het werk wordt nog diverser, de betrokkenheid van inwoners (nog) groter, bedrijven stappen nu echt in en -last but not least- onze energie en samenleving wordt duurzamer.

Uitvoeringsprogramma’s in 7 RES-regio’s

Wij werken inmiddels voor 7 RES-regio’s aan een uitvoeringsprogramma bij de RES. Voor West-Brabant, Rotterdam-Den Haag, Zeeland, Groningen en anderen. Het uitvoeringsprogramma is de spil in de omschakeling van RES naar realisatie, van beleid naar uitvoering, en van politiek proces naar privaat ondernemerschap. Centraal staat de vraag hoe overheden, ondernemers, omwonenden en u samen gaan werken aan de uitvoering van de RES. Wie heeft welke rol? Wie voert regie op het proces van uitvoering? Wie draagt financiële risico’s? Wie houdt het tempo er in? Hoe borgen we publieke belangen? Hoe zorgen we voor vertrouwen? Hoe geven we vorm aan lokaal eigenaarschap? En meer, veel meer van deze vragen.

 

De 3 voorbeelden van handreikingen

Er zijn zo wat onderzoeken gedaan, die u op weg kunnen helpen. Ik zet er 3 voor u op een rij:

  1. Netbeheer Nederland heeft een handreiking uitgebracht waarin geduid wordt welke informatie uit een RES gebruikt wordt in de investeringsplannen van de netbeheerders. 
  2. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie wil helpen met een uitvoerbaarheidsanalyse voor zon en wind. Elk project heeft zijn eigen dynamiek; projectontwikkeling blijft maatwerk.
  3. En NP RES zegt: “Samenwerking markt en overheid in de RES. Effectieve samenwerking tussen markt en overheid is essentieel om regionale plannen te realiseren”.

 

En 9 handvaten voor overheden

Aan tips en trucs dus geen gebrek. Ieder met een eigen bril op, dat dan weer wel. De laatste, van NP RES, is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek van onze hand, samen met Fakton en Friso van Abbema. We reiken 9 handvaten aan voor de stap van RES naar Realisatie. Een paar voorbeelden:

-   Handvat 2. Begrip van de positionering van burgers en/of energiecoöperaties in PPS

-   Handvat 3. Processchets om van initiatief via PPS tot realisatie te komen

-   Handvat 4. Waaier aan samenwerkingsconstructen met onderliggende keuzen

-   Handvat 6. Marktbenadering: vormgeving van aanbestedingsstrategie

-   Handvat 7. PPS-contractvormen en aanbestedingsroutes voor zon-, wind- en warmteprojecten

 

Hoe je daar dan mee om moet gaan en hoe ze passen in je organisatie lees je er ook:

  • Faciliteren van de implementatie, te onderscheiden naar expertise, organiseren en realisatie
  • Faciliteren van de opbouw en uitwisseling van expertise of kennis
  • Faciliteren van de uitwerking van de organisatie van PPS
  • Faciliteren van de ontwikkeling van publiek-private proceskwaliteiten in de regio

 

Reflectie op de praktijk met 4 experts

Hoe landen al deze goed bedoelde adviezen nu in de praktijk? Waar heeft u wel wat aan, wat werkt niet en wat is een goede tip, maar nu even niet? Huri Sahin, regio-accounthouder bij het Nationaal Programma RES en Odile Rasch, procesregisseur RES Noord-Holland Noord, weten dat. Samen met Wouter van den Wildenberg, Partner Fakton Energy en PPS-expert, zijn zij te gast bij René Idema, Leading Professional Energietransitie bij Royal HaskoningDHV. U bent van harte welkom om mee te doen aan deze Energietransitie KennisHUB #2 “RES, uitvoeringsprogramma, PPS en realisatie, #hoedan?”. Het webinar vindt plaats op donderdag 22 april van 15.30 tot 17.00 uur. Verzeker hier uw plaats. Ik hoop u dan te spreken!

 

René Idema, rene.idema@rhdhv.com, 06-22421099

 

Afbeelding: NP RES

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingRoyal HaskoningDHV

Laan 1914 no 35

3818 EX Amersfoort

Postbus 1132

3800 BC Amersfoort

+ 31 (0)88 348 20 00

info@rhdhv.com

www.royalhaskoningdhv.com/nederland

Meer nieuws

Samen de toekomst verkennen

Whitepapers