of 64231 LinkedIn

Deltaplan Biodiversiteitsherstel, samen voor biodiversiteit

Deltaplan Biodiversiteitsherstel, samen voor biodiversiteit.
Royal HaskoningDHV Reageer

De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland erg snel. Dit heeft veel impact, zowel boven de grond als in de bodem en onder het wateroppervlak. Royal HaskoningDHV ziet biodiversiteit als essentiële factor voor gezonde ecosystemen, maar ook voor toekomstbestendige oplossingen voor steden, landelijk gebied, water, transport, industrie en leefomgeving.

Daarom zijn we op 30 juni 2021 toegetreden als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hiermee committeren we ons om samen met andere partners, zoals natuurorganisaties, agrariërs, waterschappen, wetenschappers en banken te werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.


Ons commitment aan het deltaplan biodiversiteit

Het partnerschap zien we als een kans om verder te werken aan integratie van ecologische meerwaarde en biodiversiteit in onze projecten.

 

Ons hoofd adviesgroep Ecologie & Waterkwaliteit Claudia Algra vult aan: ‘Ik zie het niet alleen als een kans om te werken aan herstel van biodiversiteit en daarmee aan een toekomstbestendige leefomgeving. Maar ook als onze verplichting om gevraagd en ongevraagd onze klanten duurzame oplossingen te bieden door ecologische meerwaarde in onze projecten te integreren. Wij zijn betrokkene, gepassioneerde en deskundige ecologen die samen met onze andere enthousiaste collega’s ruimtelijke ontwikkelingen en natuurwaarden in balans brengen.’

 

Om dit te realiseren sturen we zo vroeg mogelijk in plannen en projecten op synergie tussen de technische opgave, de inpassing in de omgeving en kansen voor biodiversiteit. Deze synergie kan ontstaan tijdens een ontwerpproces, maar ook bijvoorbeeld bij een ambitiebepaling of in beleidsvorming.

 

AfbeeldingBinnen het deltaplan neemt Royal HaskoningDHV ook zitting in de werkgroep Infranatuur. Binnen de werkgroep delen we actief kennis van en ervaring met biodiversiteit in relatie tot infrastructuur en delen we voorbeelden uit de praktijk. Denk hierbij aan: het aanleggen van diverse en specifieke beplanting om hittestress in steden te verminderen of om het waterbufferend vermogen van steden te verhogen. We zien onze deelname aan de werkgroep dan ook als een kans om biodiversiteitsherstel actief te verbinden aan andere grote opgaves waar we aan werken, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en waterveiligheid en de landbouwtransitie.

 

Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en ons commitment vind je hier.

 

Contact

Anoek van den Bosch, MSc., Ecoloog, Business Unit Water NL & UK

+31 6 51137672 / anoek.van.den.bosch@rhdhv.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingRoyal HaskoningDHV

Laan 1914 no 35

3818 EX Amersfoort

Postbus 1132

3800 BC Amersfoort

+ 31 (0)88 348 20 00

info@rhdhv.com

www.royalhaskoningdhv.com/nederland

Meer nieuws

Samen de toekomst verkennen

Whitepapers

Bloggers