of 64277 LinkedIn

"Verzamel data voor je woonzorgvisie, maar verdrink er niet in"

"Verzamel data voor je woonzorgvisie, maar verdrink er niet in"
RVO Reageer

"Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met beperkingen en kwetsbaarheid. Bij het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) kan ik écht een bijdrage leveren door mee te denken over mogelijkheden en oplossingen om mensen langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen." Aan het woord is expert Annette de Ruiter. Zij adviseert gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders over plannen om wonen en zorg te verenigen. Dit doet zij onder meer door eerst de beschikbare data goed in beeld te brengen.

De Ruiter heeft ruime ervaring in de zorg en werkt nu bij Collegamento, een adviesbureau voor het publieke domein. Haar brede werkervaring komt goed van pas in het OWZ. "Als ergotherapeut weet ik wat erbij komt kijken om mensen zelfstandig te laten wonen. In de GGZ ontdekte ik hoe belangrijk het is om domeinoverstijgend te werken. En bij een zorgverzekeraar leerde ik hoe de geldstromen lopen. De combinatie kom ik tegen in de opdrachten van het OWZ. Daarin werken partijen uit het woon- en zorgdomein samen en zoeken we naar betaalbare oplossingen, ook voor mensen met een kleine beurs."


Integrale woonzorgvisie

De start is vaak een integrale (overkoepelende) woonzorgvisie. Hierin geeft de gemeente antwoord op het vraagstuk van de veranderende woon- en zorgbehoeften in de gemeente. Data vormen de basis voor de woonzorgvisie, stelt De Ruiter. "Je moet weten wat de situatie is rond wonen, zorg en welzijn in je gemeente. Nu én over 20 jaar, want dat zijn de termijnen waar je in de bouw rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan hoe de bevolking zich ontwikkelt, hoe ouderen wonen, wat de verhouding koop en sociale huur is, wat de capaciteit van de zorg is en hoe het zit met de bereikbaarheid van voorzieningen. Daarnaast is het goed om oog te hebben voor burgerinitiatieven rond wonen en zorg. Het zorgt voor een tevreden groep in je gemeente."


Noodzakelijke data en aannames

Volgens De Ruiter is het de kunst om voldoende data te verzamelen, maar er niet in te verdrinken. "Je moet weten welke gegevens echt noodzakelijk zijn en waar je aannames kunt doen om toch een verantwoord beeld te krijgen. En als je aannames doet, moet je dat met elkaar uitspreken, zodat je daarmee in je plannen ook rekening kunt houden." De Ruiter heeft voor gemeenten de handreiking 'Data in beeld' gemaakt. "Daarin laat ik zien hoe je data verzamelt, ermee omgaat en ze inzichtelijk maakt."


Scherpe, kritische vragen

De Ruiter hielp de samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om grip te krijgen op data en daarmee door te pakken. "Data zijn uiteindelijk niet meer dan een middel om vanuit verschillende invalshoeken naar het woonzorgvraagstuk te kijken en de goede vragen te stellen." En het zijn OWZ-experts als De Ruiter die zulke vragen opwerpen. "Het helpt als wij als derde, neutrale partij aanschuiven. We stellen scherpe, kritische vragen en denken buiten de kaders. We fungeren als klankbord waarbij we putten uit praktijkvoorbeelden van andere locaties in Nederland. Dat betekent overigens niet dat we het werk van de gemeente overnemen. Integendeel, er is een interne projectleider nodig die de eigen organisatie en stakeholders mobiliseert."


Meer weten?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Regio-liaison Martine Tragter aan het woord

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers