of 64277 LinkedIn

Versnellen van de woningbouwopgave zonder kwaliteitsverlies

Versnellen van de woningbouwopgave zonder kwaliteitsverlies. Bouwen van flexwoningen
RVO 1 reactie

De komende 10 jaar moet er een miljoen woningen in Nederland aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Geen eenvoudige opgave. Jos Feijtel (Expertteam Woningbouw), Stefanie Gijsbers (gemeente Eindhoven) en Stefan Schuwer (Woonbedrijf Eindhoven) vertellen hoe je met gebundelde krachten de woningmarkt vlot trekt.

Een van de mogelijkheden om de woningbouw te versnellen is het bouwen van flexwoningen. Schuwer: "Ik heb een hekel aan de term ‘flexwonen’ omdat tijdelijke woningen helemaal niks met flexwonen te maken heeft. Flexwonen kan in woningen die er permanent staan, en andersom kan ook. Ik heb het liever over tijdelijke woningen: we bouwen gewoon kwaliteit. Kwaliteit, die op termijn verplaatst, dan wel anders ingevuld kan worden."


Een bijzonder project

In Buurtschap te Veld in Eindhoven worden circa 670 woningen gebouwd. Het project is in veel opzichten bijzonder door zijn bijzondere stedenbouwkundige opzet met veel groen, door zijn omvang en door de grote verscheidenheid aan woningen die er gebouwd wordt. Maar ook door de breedte van de samenwerkende partijen die aan de slag is. Dat is een mix van zelfbouwers, corporaties, markt en gemeente. En ook door het Living Lab, waarin experimenten op bouw- en woongebied worden ontwikkeld. 

Gijsbers: "Voordat het project gestart werd was het gebied een braakliggend terrein met een gronddepot, een stadsakker en een woonwagenlokatie, verder niets."  Schuwer: "Dus moeten we ook water, electra, wegen en andere infrastructuur aanleggen. Dat maakt het financieel ook een bijzonder project, vergeleken met andere locaties waar tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Die maken meestal gebruik van de al aanwezige infrastructuur, omdat het vaak om kleine aantallen gaat."


Smeerolie

Feijtel geeft aan dat in alle woningbouwprojecten een aantal gemeenschappelijke kenmerken zit. "Het belangrijkste is het overdragen van specifieke kennis. In het Expertteam Woningbouw is veel kennis van ruimtelijke procedures, verschillende doelgroepen en welke financiële middelen er zijn. In die zin zijn we de slimme smeerolie tussen gemeente, corporatie, markt en gebruikers."


Bibliotheek aan kennis en ervaring

Gemeenten die advies willen, gaan eerst in gesprek met een Versnellingskamer Flexwonen. Feijtel: "Daarbij krijg je de doelgroepen scherp en beoordeel je locaties al op voor- en nadelen. We stellen een mogelijke aanpak voor en kunnen de partijen daarna ook verder begeleiden. Er is bij het expertteam vooral heel veel kennis over en ervaring met woonnormen, regelgeving en hoe je zo’n procedure snel doorloopt. Je put uit die bibliotheek aan kennis en ervaring als je het expertteam inschakelt."


Meer weten?

Expertteam Woningbouw

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Ook interessant voor u

Flexwonen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De focus van sommige Overheden is in de financiële -en bouwkundige sector veel te veel gericht op het creëren van allerlei (tijdelijke) lapmiddelen. De in dit artikel voorgestelde woningbouw brengt op termijn allerlei onderhoudsproblemen en verloedering met zich mee. Een structurele en uiteindelijk goedkopere optie is versnelling van de bouw van traditioneel gebouwde levensbestendige woningen. Derhalve woningen die een leven lang meegaan en door alle categorieën woningzoekenden kunnen worden gebruikt. Het is de hoogste tijd dat alle ballen daarop worden gericht.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Regio-liaison Martine Tragter aan het woord

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers