of 63606 LinkedIn

Vakantiepark omzetten naar woongebied

Vakantiepark omzetten naar woongebied. Expertteam helpt
RVO Reageer

Het Expertteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten om niet-vitale vakantieparken te veranderen naar een woonbestemming. In verschillende regio’s is dit interessant omdat toeristische verhuur te weinig oplevert en parken door de druk op de woningmarkt een steeds permanentere bewoning krijgen. Voor zo’n verandering is veel expertise vereist die gemeenten vaak niet zelf in huis hebben.

Om gemeenten te helpen bij de transformatie, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een expert- en aanjaagteam in volgens de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022. Dit team wordt ook wel Expertteam Transformatie Vakantieparken genoemd.


Ondersteuning

Het expertteam helpt gemeenten knelpunten op te lossen bij het veranderen van vakantieparken. Het helpt processen vlot te trekken of te versnellen. Mogelijke knelpunten waarmee dit team ondersteuning biedt, zijn:  

  • ruimtelijke ordening/kwaliteit vraagstukken, bouwbesluit
  • draagvlak gemeente en park, vertrouwen tussen partijen
  • mogelijke financiële knelpunten
  • ingewikkelde eigendomssituaties
  • leefbaarheid en kwetsbare bewoners
  • algehele aanpak opzetten, met oog voor verschillende onderdelen

 

Dit is maar een greep uit de knelpunten waar u mee te maken kunt krijgen. Staat uw knelpunt niet in het rijtje? Ook dan is het een goed idee om contact op te nemen. Het expertteam helpt u ook met andere situaties.

De expert(s) van het team bieden vaak een adviesgesprek of werksessie aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Na het eerste gesprek bekijken de expert(s) en de gemeente of een langer ondersteuningstraject nodig is en wat de kosten daarvan zijn.


Als u ondersteuning wilt van het expertteam, stuur dan een bericht naar woningbouw@rvo.nl.


Expertise & Kennisuitwisseling

De experts van het team zijn professionals, werkzaam bij diverse organisaties. Ze hebben hun eigen praktijkervaring met verandervraagstukken. Ook op regionaal niveau is veel kennis beschikbaar, zoals in samenwerkingsverbanden op het gebied van het omvormen van vakantieparken en soortgelijke dossiers. Het landelijke expertteam wisselt onderling kennis uit met deze samenwerkingsverbanden.

 

Achtergrond

Op 28 januari 2021 startte minister Ollongren van het ministerie van BZK de Actie Agenda Vakantieparken 2021-2022.
Deze Actie Agenda is een vervolg op de agenda 2018-2020. De acties in deze agenda helpen om de algehele aanpak van de om te vormen vakantieparken zoveel mogelijk vast te leggen in het standaard beleid van gemeenten, provincies, maatschappelijke partners en het Rijk.

Bekijk de Actie-agenda vakantieparken.

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Ook interessant voor u

Expertteam Woningbouw

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Agenda

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers