of 64120 LinkedIn

"Uitstootvrij zwaar transport in de stad belangrijke drijfveer voor verduurzaming"

"Uitstootvrij zwaar transport in de stad belangrijke drijfveer voor verduurzaming". Afvalinzamelingssysteem zonder uitstoot. Proeftuinproject Amsterdam i.s.m. Hogeschool van Amsterdam.
RVO Reageer

De gemeente Amsterdam voert in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en andere partijen een proeftuinproject uit. Dit project richt zich op de ontwikkeling en het testen van een afvalinzamelingssysteem zonder uitstoot, op basis van hernieuwbare waterstof. Het doel is de logistiek van de (binnen)stad snel en uitstootvrij in gang zetten en hiervoor draagvlak creëren.

Amsterdam gaat voor zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad in 2025. Hiermee wil de gemeente een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en ook de gezondheid van de Amsterdammers verbeteren. Voor de stad is het gebruik van waterstof de beste manier om de stedelijke afvalinzameling te verduurzamen. De HvA doet onderzoek naar onder meer de maatschappelijke meerwaarde van deze innovatie.


Groene waterstof

Michiel Huijgen, onderzoeker H2WasteCollect bij de HvA: "Eind 2021 rijden er in Amsterdam zeker 6 H2-elektrische vuilniswagens. Die worden aangedreven door groene waterstof die in de buurt van het gerealiseerde H2-tankstation geproduceerd wordt. Door vertraging rond het vergunningsproces en de coronacrisis is de levering van de waterstof-elektrische trucks en het tankstation met een jaar uitgesteld."


Kennisuitwisseling, een belangrijke rol voor kennisinstituten

Het project wordt ondersteund door DKTI-Transport. Huijgen vindt kennisuitwisseling tussen DKTI-projecten belangrijk. "Er zijn veel DKTI-projecten waarbij onderzoek gedaan wordt naar dezelfde onderwerpen of met raakvlakken. Het kan nuttig zijn om de aanpak te vergelijken. Dit biedt mogelijk ook inzichten in het opschalen van de technologie en de mogelijke resultaten buiten de pilot."


Zwaar vervoer

Huijgen: "Voor de transport- en logistieksector zijn stedelijke zero-emissiezones (uitstootvrije zones) een belangrijke drijfveer om te verduurzamen. Vooral bij het zware vervoer is dat moeilijk en kostbaar. Uitkomsten van DKTI-projecten zoals deze kunnen helpen om de weg naar verduurzaming van zwaar vervoer binnen de stad te bepalen. Denk aan een bepaalde technologie, zoals batterij of waterstof, of vervanging door kleinere voertuigen."

Voor veel binnenstedelijk goederenvervoer zitten mogelijkheden tot verduurzaming in de alternatieve stadslogistiek. Zoals met kleinere elektrische voertuigen of met fietsen, en meer coördinatie en collectief gebruik van de voertuigen. Dat laatste vereist ook dat logistieke partijen meer data met elkaar delen.


Tips

Huijgen adviseert bij het opstellen van een planning te focussen op het resultaat, de deadline en de doorlooptijd van het project. "Het toevoegen van een onafhankelijke partij, die meer vanuit helicopterview kijkt, kan voordelen meebrengen. Houd ook altijd rekening met de duur van vergunningstrajecten of toewijzing van een perceel bij realisatie van vastgoed."


Meer weten?

 

In opdracht van

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Ook interessant voor u

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Regio-liaison Martine Tragter aan het woord

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers