of 60715 LinkedIn

Sectoren slaan handen ineen om vastgoed te verduurzamen

Sectoren slaan handen ineen om vastgoed te verduurzamen.
RVO Reageer

Er komt een kennis- en innovatieplatform om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Hierin bundelen organisaties uit onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea hun krachten. Zij gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en innovaties bevorderen. Zo ondersteunen zij bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren.

CO2- uitstoot gebouwen verminderen

Het platform komt voort uit afspraken vanuit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Het doel is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Voor monumenten is dat 40%. Hiervoor moet de gebouwde omgeving flink verduurzamen. Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het verduurzamen van gebouwen versnellen.


Kennis en innovatie bevorderen

TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport, Ruimte-OK, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werken samen binnen het platform. Zij willen gezamenlijk kennis over bewezen maatregelen vergroten en onzekerheden over verduurzamen wegnemen. De betrokken kennisinstellingen zullen bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden delen en vragen beantwoorden. Het kennisnetwerk bevordert ook de ontwikkeling van innovaties en nieuwe technologieën.


Doorvertaling per sector

Naast gemeenschappelijke onderwerpen heeft iedere sector te maken met specifieke vragen. Een monumenteigenaar moet bijvoorbeeld rekening houden met de specifieke eigenschappen van een gebouw. En een gebouweigenaar of bestuurder van een zorginstelling heeft weer andere uitdagingen dan een bestuurder van een sportclub. Door ervaringen uit te wisselen en samen te werken kunnen de sectoren hun uitdagingen beter oppakken. Vervolgens zorgt elke betrokken kennisinstelling voor de vertaling van informatie naar de eigen achterban.


Meer weten?

Algemene informatie over verduurzamen van gebouwen in de maatschappelijke sector, zoals duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen, maatschappelijk verantwoord inkopen en wet- en regelgeving vindt u op: www.rvo.nl/maatschappelijkvastgoed.

 

Informatie over verduurzamen per sector:

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.