of 62812 LinkedIn

Samenwerken aan waardevolle deltanatuur

Samenwerken aan waardevolle deltanatuur. Interactief webinar op 30 november a.s.
RVO Reageer

RVO en het programma LIFE IP Deltanatuur organiseren op 30 november een interactief webinar over de ontwikkelingen in de deltanatuur in Nederland. Het Natuurwinstplan en de governance-aanpak daarin vormen de hoofdonderdelen in het programma. Denk en praat mee over deze beide onderwerpen!


30 november 2020, 14.00 - 15.30 uur


LIFE IP Deltanatuur maakt zich sterk voor een uniek Nederlands deltagebied, waarin Europa’s meest waardevolle flora en fauna beschermd en ontwikkeld worden. En waarin natuur, veiligheid en economie met elkaar verenigd en in balans zijn. Het gaat hierbij vooral om de biodiversiteit in de grote wateren Zuidwestelijke Delta, de grote rivieren, het IJsselmeer, het Waddengebied en de Eems-Dollard.


Programma

Het interactieve webinar staat in het teken van twee hoofdproducten van het programma, het Natuurwinstplan en de Integrated Governance Approach Natura 2000.  
Dit interactieve webinar is hét moment om meer te weten te komen over de stand van zaken rondom deze twee producten en daar vragen over te stellen of input op te geven.  


Doelgroep

Het programma is interessant voor organisaties actief in natuurontwikkeling en -beheer in en om de grote wateren in Nederland, zoals natuur- en milieuorganisaties en terreinbeherende organisaties. Daarnaast zijn overheden een belangrijke doelgroep; de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen.
 

Natuurwinst

De Rijksoverheid wil, waar dat kan in Nederland, getijdennatuur terugbrengen, de grote wateren (weer) meer met elkaar verbinden en nieuwe leefgebieden ontwikkelen. Ten tweede wil het Rijk de Natura 2000-doelstellingen behalen. Hierbij ligt de focus op het behoud en herstel van de biodiversiteit. Het programma LIFE IP Deltanatuur en de Programmatische aanpak Grote Wateren (PAGW) werken samen om deze ambities te realiseren. Het Natuurwinstplan gaat om een nieuwe manier, waarbij we onze ambitie om de Natura 2000-doelstellingen te realiseren, verenigen met het ontwikkelen van dynamische natuur in de grote wateren.


IGAN2000

Deze natuurwinst kunnen we alleen realiseren als we effectief samenwerken met partners en kijken naar de belangen van natuur, veiligheid en economie.
Daarom werken we aan een instrument voor analyse en verbetering van samenwerking aan natuurwinst, de Integrated Governance Approach. Dit instrument is onder meer gebaseerd op de praktijk uit integrale aanpak van de LIFE IP Deltanatuur veldprojecten.

 

Let op! Had u zich al eerder aangemeld voor het oorspronkelijk op 22 september geplande webinar? Dan hoeft u alleen in te loggen met de eerder aangemaakte gegevens. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan vragen wij u zich eenmaal te registreren via 'aanmelden'.

 

Locatie:

Online event

 

Deelname:

Deelname is gratis.
 

Vragen?
Sterna Peters
Telefoon:06-22447921
E-mail:LifeIpDeltanatuur@rvo.nl

 

Organisator:

  • RVO
  • LIFE IP Deltanatuur


In opdracht van

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.