of 58952 LinkedIn

Ook in 2020 hulp bij langer zelfstandig thuis wonen

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Ook in 2020 hulp bij langer zelfstandig thuis wonen.
RVO Reageer

Sinds medio 2019 is het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) actief. RVO heeft dit team ingericht namens de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZK). Dit team helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van de lokale vraagstukken om zo ouderen, indien mogelijk, langer zelfstandig thuis te laten wonen. Het gaat om ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben maar die in veel gevallen prima zelfstandig kunnen wonen.

De formule is als volgt: gemeenten en corporaties die hulp kunnen gebruiken, stellen hun vraag aan RVO. RVO start vervolgens een ondersteuningstraject op. Een traject start met een intakegesprek en kan vervolgens bestaan uit het beschikbaar stellen van kennis of uit de inzet van een inhoudelijke expert of procesbegeleider.

 

Amersfoort

De gemeente Amersfoort beet in september 2019 de spits af. Deze gemeente heeft veel onderzoek gedaan naar de lokale woonbehoefte van (toekomstige) senioren. Maar ze zit met de vraag hoe ze de uitkomsten van deze onderzoeken vertaalt naar een visie, en vooral naar een concrete aanpak.

 

Het OWZ organiseerde allereerst een bijeenkomst met beleidsmedewerkers én de onderzoekers om de verschillende onderzoeksresultaten tegen het licht te houden. Met elkaar is beoordeeld of dit voldoende is om een goed beleid op te kunnen stellen. In volgende sessies wordt het beleid verder concreet gemaakt en vertaald naar een uitvoeringsplan. Het OWZ adviseert hierbij, begeleidt de bijeenkomsten en zorgt dat de juiste partijen aan tafel komen.

 

Het bleef niet alleen bij Amersfoort. Inmiddels zijn we aan de slag met 13 ondersteuningsvragen en we mogen concluderen dat men de weg naar het OWZ heeft gevonden.


Vraagstukken

De vragen die binnenkomen bij het OWZ zijn divers maar draaien allemaal om het langer zelfstandig thuis laten wonen van senioren als dit mogelijk is. Gemeenten en corporaties hebben vaak vragen over het verdelen van verantwoordelijkheden, of vragen om ondersteuning bij het maken van goede prestatieafspraken.

 

Het OWZ kan ook hulp bieden bij het mogelijk maken van nieuwe woonzorgconcepten binnen de gemeente, of bij het op gang helpen van de samenwerking in een platform tussen alle zorg-, welzijns- en woonpartijen. Wilt u ons persoonlijk spreken? Op 29 januari staan wij op het congres Thuis in de wijk.


Meer weten?

Heeft u ook een vraag voor het OWZ? Neem gerust contact met het OWZ op via owz@rvo.nl of kijk op de webpagina Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ).

 

In opdracht van

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.