of 60715 LinkedIn

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg helpt met langer zelfstandig thuis wonen

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg helpt met langer zelfstandig thuis wonen
RVO Reageer

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 op 26 september is het startsein gegeven voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Het OWZ helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Ook kan het team helpen bij het opstellen van een concreet plan van aanpak.

Nederland vergrijst in hoog tempo. Van 1,3 miljoen 75-plussers nu, naar 2,1 miljoen in 2030. Eenzaamheid, onvoldoende geschikte woningen en een tekort aan personeel in de zorg blijven nijpende vraagstukken. Ouderen willen en moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar daar moeten hun woonruimte en omgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om aanpassing van de huidige woning, voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en nieuwe woonvormen.


Ondersteuning

Gemeenten en corporaties kunnen het OWZ inschakelen als zij hun opgave voor wonen en zorg in kaart willen brengen en uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan flexibele woningen voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben en zo langer zelfstandig thuis kunnen wonen.


7 adviseurs

Het OWZ bestaat uit 7 adviseurs die ieder hun eigen ruime ervaring hebben met vraagstukken en thema’s rond wonen, zorg, ouderen en stedelijke ontwikkeling. Dit zijn Danielle Harkes, Guido de Ruiter, Conny Heemskerk, Nanke Hofstra, Annette de Ruiter, Antoinette van Heijningen en Ditty Blom. Zij gaan de komende periode actief aan de slag met gemeentes en corporaties die vragen hebben op het gebied van wonen en zorg voor ouderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) coördineert het team.


Achtergrond

Het OWZ is een van acties uit de ‘Actielijn wonen’ van het programma ‘Langer Thuis’ van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met dit programma wil het Rijk gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het aanpassen van de woningvoorraad en woonwijken aan de vergrijzing. Naast de OWZ voert RVO.nl ook de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg uit. Het OWZ werkt daarnaast samen met Platform 31 binnen het innovatieprogramma Langer Thuis – Inclusieve wijk. 


Meer weten?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.