of 61043 LinkedIn

Noord-Brabantse gemeenten pakken verduurzaming vastgoed samen op

Noord-Brabantse gemeenten pakken verduurzaming vastgoed samen op.
RVO Reageer

Hoe verschillend gemeenten ook zijn, ze moeten allemaal hun openbare gebouwen verduurzamen. De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) zoeken hiervoor de samenwerking op. Heel efficiënt, tijdens de normale overleggen.

De 21 gemeenten werken samen op bestuurlijke thema’s, zoals duurzame energie. "Momenteel wordt dit dossier bijna geheel bepaald door de Regionale Energiestrategie (RES)", zegt Arthur Rijken, projectleider voor woningbouw en duurzaamheid bij de gemeente Gemert-Bakel. "We leggen in de conceptversie van onze RES een sterke nadruk op energiebesparing."


Sport en onderwijs helpen verduurzamen

Om werk te maken van energiebesparing keek de werkgroep al snel naar de openbare gebouwen. "Als gemeente zijn we eigenaar van een deel van dat vastgoed", zegt Geert-Jan van Schijndel, senior beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij de gemeente Valkenswaard. "Je hebt daar dus direct invloed op, waarmee je tegelijk het goede voorbeeld geeft. Dan gaat het ook om grootverbruikers, zoals sportaccommodaties en schoolgebouwen."


Samenwerkende gemeenten

Vooral voor de kleinere gemeenten is verduurzamen een uitdaging. Rijken: "Daarom is het binnen de eigen regio logisch om samen te werken. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe, duurzame meerjarenonderhoudsplannen. Wat zijn hun ervaringen en wat kunnen buurgemeenten daarvan leren? Het mooie is dat in onze overleggen de korte lijntjes tussen de beleidsmedewerkers en bestuurders al bestaan. We hoeven niets nieuws te organiseren."


Kennis en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Dankzij de samenwerking kunnen we ook de kennis en kunde uit landelijke ondersteuningsprogramma’s veel makkelijker delen, vindt Van Schijndel. "We hebben bijvoorbeeld voor een bijeenkomst over sport en scholen deskundigen uitgenodigd van het Kennis en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Hun kennis werd zo in een klap gedeeld met 21 gemeenten." Met hun hulp kijkt de werkgroep hoe zij de gemeenten verder kunnen ondersteunen. "Zo gaat het Kenniscentrum Ruimte-OK, onderdeel van het platform, samen met de gemeente Best en Oirschot de lokale te verduurzamen schoolgebouwen in kaart brengen."


Scholen en gemeenten samen

"De mogelijkheden van vooral de kleinere gemeenten zijn beperkt", vertelt Marco van Zandwijk, expert bij het landelijke kenniscentrum Ruimte-OK. "Vanuit ons programma ‘Scholen op Koers naar 2030’ zetten we ook in op samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. Vooral binnen de eigen regio. We organiseren hiervoor bijeenkomsten over lokale verduurzaming. En helpen bij het bepalen van de eigen route."


Capaciteit beter benutten

Volgens Rijken benut je door samenwerking de beperkte gemeentelijke capaciteit veel beter. "Zo delen wij onze kennis met de overige gemeenten via webinars. Maar elke gemeente moet wel bereid zijn om projecten uit te voeren. Welk project ze oppakken, dat bepaalt iedere gemeente zelf. Dat is afhankelijk van de lokale behoefte."


Regio-liaisons RVO bieden ondersteuning

Naast eigen producten en diensten, is RVO ook betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden. "Zo is RVO samen met Ruimte-OK een van de partners binnen het Kennis en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. In dit platform komt landelijke kennis en ervaring van de verschillende sectoren in het maatschappelijk vastgoed bijeen", zegt Monica Kwakkelstein, een van de regio-liaisons. "Zo worden álle maatschappelijke sectoren gefaciliteerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun gebouwen."

"Vaak kunnen bestaande initiatieven elkaar versterken. De regio-liaisons van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen daaraan bijdragen. Ik breng partijen samen en leg de verbinding met de kennis en expertise die RVO in huis heeft", zegt Kwakkelstein. "Zo ondersteunen we gemeenten die hun gebouwen willen verduurzamen. We bieden kennis over maatregelen die móeten en maatregelen die kúnnen, praktische tools en inspirerende verhalen. Maar ook mogelijkheden voor subsidie, fiscaal voordeel, advies en ondersteuning."


Grote opgaven pakken we samen op

Benieuwd wie en wat RVO voor gemeenten in huis heeft? Ga dan naar www.rvo.nl/overheden.


Meer weten?

www.scholenopkoersnaar2030.nl

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Ook interessant voor u

Maatschappelijk vastgoed

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Serie webinars over verduurzamen maatschappelijk vastgoed

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal zijn. Maar hoe pakt u verduurzamen slim aan? Hoe bekostigt u duurzame maatregelen? In een reeks van 4 webinars delen we inspirerende voorbeelden en helpen wij u wegwijs te worden in de mogelijkheden. Kies een webinar en schrijf u in.


Lees meer

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.