of 63082 LinkedIn

Nijmegen ontvangt rijksbijdrage om te bouwen in stationsgebied

Nijmegen ontvangt rijksbijdrage om te bouwen in stationsgebied. RVO helpt lokale bouwprojecten versnellen.
RVO Reageer

RVO helpt lokale bouwprojecten versnellen.

Nijmegen wil het stationgebied herinrichten. Op korte termijn komen daar 672 appartementen bij, vooral voor de middeninkomens. Alleen heeft het plan een onrendabele top. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bijeenkomsten waarin gemeenten over de plannen kunnen sparren met woningbouwexperts. “We besloten daarop een aanvraag te doen voor de Woningbouwimpuls. En met succes: dankzij een rijksbijdrage gaan onze plannen door.”

“Het inwonersaantal van Nijmegen groeit hard”, zegt Paul Matthieu, gebiedsontwikkelaar bij de gemeente. “We gaan van 176.000 nu naar ongeveer 200.000 rond 2030. Daarom moeten we veel bouwen binnen de huidige stadsgrenzen. Zo komen er in het stationsgebied 2.000 woningen.”

 

Woondeal met BZK

Voor het stationsgebied en andere locaties sloot de groeiregio Arnhem-Nijmegen in maart 2020 met het ministerie van BZK een Woondeal. De Woondeal moet ervoor zorgen dat er versneld betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd. “In het stationsgebied gaat het om minimaal 50% betaalbare woningen”, zegt Matthieu. “We werken daar ook aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid.”

 

Impulskamer: sparren met experts

Nijmegen raakte op de hoogte van een nieuwe regeling van het ministerie van BZK: de Woningbouwimpuls. Hiermee kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om een onrendabele top in woningbouwprojecten te financieren en zo de bouw te versnellen. Vóór elke openstelling organiseert RVO Impulskamers. Bij een Impulskamer kan elke gemeente één woningbouwproject voorleggen aan woningbouwexperts. “Al sparrend kom je er dan achter of een aanvraag kansrijk is”, zegt Matthieu. “Ons plan bleef in die bespreking helemaal overeind. Onder meer vanwege het aandeel betaalbare woningen, het integrale karakter van ons plan en dat we snel met de bouw konden beginnen.”

 

Rijksbijdrage van € 5 miljoen

Uiteindelijk gaf een onafhankelijke toetsingscommissie een positief advies aan de minister over de plannen van Nijmegen. In de eerste tranche van de Impulskamer werd het project geselecteerd, samen met 26 projecten van andere gemeenten. “We hadden een onrendabele top die we niet zelf of met de markt konden oplossen. We hebben een rijksbijdrage van € 5 miljoen gekregen. De provincie legde € 1,5 miljoen bij, waardoor onze Raad ook bereid was € 3,5 te investeren.” Hierdoor kan de bouw van 3 appartementengebouwen starten. “Te zijner tijd willen we zeker gebruikmaken van de Impulskamer en de Woningbouwimpuls voor de 2e fase van de woningbouw in het stationsgebied.”

 

Ondersteuning door RVO

“De Impulskamer is slechts een van de instrumenten waarmee we gemeenten helpen bij hun woningbouwopgave”, zegt adviseur Elwin Baris van RVO. “Zij kunnen bijvoorbeeld ook het Expertteam Woningbouw inhuren om woningbouwprojecten vlot te trekken. We hebben het Ondersteuningsteam Wonen & Zorg voor vraagstukken om ouderen bijvoorbeeld langer zelfstandig te laten wonen. We organiseren Versnellingskamers om gemeenten te adviseren om met flexwonen woningnood tijdelijk op te lossen. En we helpen op verschillende manieren om de gebouwde omgeving te verduurzamen.”

 

Regio-liaisons voor gemeenten

Baris is eveneens regio-liaison van RVO. “Ik ben contactpersoon om bijvoorbeeld gemeenten te koppelen aan collega’s binnen RVO. Ik doe dat voor Noord-Nederland; de regio die ik goed ken en waar ik ook woon. Andere regio-liaisons doen dit voor andere delen van Nederland.”

 

Benieuwd wie en wat RVO voor gemeenten in huis heeft? Ga dan www.rvo.nl/overheden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.