of 63000 LinkedIn

Nieuwe gids helpt woningbouw bij stikstofproblemen

Nieuwe gids helpt woningbouw bij stikstofproblemen. De wegen uit het stikstofdoolhof
RVO Reageer

Zijn uw woningbouwplannen en -projecten vertraagd door de geldende stikstofeisen? In februari brachten wij de gids ‘Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’ uit. De gids geeft u meer oplossingsrichtingen voor uw probleem.

Ook vindt u in de gids een uitleg over het juridische traject, met voorbeelden van ontwikkelingen die hun weg uit het doolhof vonden met verschillende hulpmiddelen. De inhoud is niet uitputtend en volledig.

 

Een gids met kansen

Het doel van de gids is om kansen te benoemen die aantonen dat er al veel mogelijk is. Ook willen we met de gids initiatiefnemers én bevoegd gezag aanmoedigen door te denken over de mogelijkheden. Uiteraard daarbij altijd rekening houdend met de staat van de natuur en omgeving.


Expertteam Woningbouw

Ons Expertteam Woningbouw helpt gemeenten en provincies bij concrete projecten wanneer stikstof daarbij de knellende factor is. Enno Been, expert bij het Expertteam Woningbouw van RVO én auteur van de gids vertelt: "Het is continu zoeken naar de mogelijkheden. We houden rekening met alle ontwikkelingen, de nu geldende wetten en beleidsregels en houden aandacht voor de natuur in de omgeving. Creativiteit en durf zijn hierin sleutelwoorden."

"Als de houding is: 'ik vrees dat het niet kan’ of ‘het houdt misschien geen stand in beroep’, komen we in Nederland niet veel verder. Het grijze gebied wordt niet kleiner en er worden dan maar weinig plannen ontwikkeld. En vervelender, er worden dan minder woningen gebouwd dan mogelijk is. Maak gebruik van SSRS, verdiep je in de salderingsopties. Zoek de combinatie op! Deze gids geeft inspiratie, er kan al heel veel."


Breed gedragen gids

De 3 adviesbureau’s, Sweco, TAUW en Witteveen+Bos ondersteunden op ons verzoek Antea bij het opstellen van deze gids. NLingenieurs steunt het initiatief. Met deze breed gedragen inspiratiegids wil RVO een bijdrage leveren aan de wegen uit het stikstofdoolhof, en enthousiasme oproepen om met elkaar te ontdekken wat kan. Zo levert de gids een bijdrage aan het vlottrekken van woningbouwontwikkelingen!


Meer weten?

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.