of 64003 LinkedIn

Meer dan helft kantoren voldoet nog niet aan energielabel-C-verplichting

Meer dan helft kantoren voldoet nog niet aan energielabel-C-verplichting.
RVO Reageer

Over anderhalf jaar, per 1 januari 2023, moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft van de kantoren voldoet echter nog niet aan deze verplichting.

Waar we in de afgelopen jaren een constante groei in het aandeel groene energielabels zagen, is deze groei in het afgelopen half jaar afgezwakt. Met nog anderhalf jaar te gaan, is dit geen gunstige ontwikkeling.


Stijging aantal groene labels onvoldoende

In Nederland zijn er naar onze schatting ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit betreft niet de gehele kantorenvoorraad, omdat kleine kantoren en monumenten uitgesloten zijn van de verplichting.

Van deze kantoren heeft volgens de labelregistratie nu 40% energielabel C of beter. Daarnaast heeft 12% energielabel D of slechter. Voor de overige 48% van de kantoren is nog geen label geregistreerd. Daarmee voldoet naar schatting 60% nog niet aan de label-C-verplichting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondernam daarom actie en schreef de betreffende gebouweigenaren aan om ze op de plicht te wijzen.

Als voor kantoren een energielabel wordt geregistreerd, is dat vaak een groen label (label A-C). Nieuwe rode labels (label D-G) komen er maar zelden bij. Het percentage kantoren met een groen label toonde de afgelopen jaren een constant stijgende lijn, maar dit percentage neemt nu minder snel toe. Van de kantoren zonder label voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30% aan de labelplicht als zij een geldig energielabel aanvragen. Deze inschatting dateert van april 2021.


Kleinere kantoren hebben vaker nog geen groen label

Vooral de relatief kleinere kantoren hebben nog geen groen label en voldoen daarmee nog niet aan de label-C-verplichting. Hier is dus nog de meeste winst te behalen.

Naast bovengenoemde 65.000 kantoren is er nog een groep, waarvan op basis van de bij ons beschikbare gegevens niet precies te bepalen is of ze wel of niet aan de label-C-verplichting moeten voldoen. Hierbij gaat het vooral om combi-kantoren. Dit zijn kantoren die naast de kantoorfunctie nog andere gebruiksfuncties hebben. Dit betreft relatief grote gebouwen. Tellen we deze groep (zo’n 18.000 objecten) ook mee, dan komt het aandeel groene labels uit op 46%.

 


Meer weten?

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Ook interessant voor u

Wetten en regels gebouwen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers