of 64621 LinkedIn

Lopen we er al warm voor?

Zeker nu, in deze wintermaanden, is het fijn dat je de verwarming een graadje hoger kunt zetten. Al kies ik zelf dan vaak voor een lekkere warme trui. Dat voor verwarming in de meeste gevallen gebruik wordt gemaakt van gas, zorgt de komende jaren wel voor een uitdaging. We hebben op dit gebied nog behoorlijk wat stappen te zetten.

De warmtetransitie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Nederland staat aan de vooravond van een grootschalige verbouwing van onze leefomgeving. Een transformatie van 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen. Met als resultaat comfortabele goed geïsoleerde woningen, gebouwen die duurzaam verwarmd worden en gebouwen die schone elektriciteit gebruiken of zelf opwekken. Als we dit resultaat voor ogen houden verwacht je dat iedereen popelt om te beginnen. Maar zo snel gaat het nog niet.

 

Onlangs is in opdracht van het ministerie van Economische zaken en Klimaat onderzoek gedaan onder Nederlandse burgers hoe zij staan t.o.v. de klimaat-en energietransitie en wat hun motivatie is om hieraan bij te dragen. De bevindingen staan in de Publieksmonitor Klimaat en Energie, opgesteld door Motivaction. Hierin lees ik dat een meerderheid interesse heeft in informatie over duurzaamheid en de helft zou willen participeren in duurzame trajecten. Dat is veelbelovend. Verrassend vond ik wel dat de Nederlandse burgers inschatten dat 26% van het totale energieverbruik in Nederland afkomstig is van duurzame energie. Maar dit is ruim overschat. Het daadwerkelijke aandeel lag in 2018 namelijk op 7,4%. We hebben dus echt nog wat te doen.

 

Om burgers mee te krijgen spelen gemeenten een belangrijke regierol. RVO, als schakel tussen het overheidsbeleid en de transitie waar we met zijn allen voor staan, is de partij die je bij je plannen kunt betrekken. Met name als het gaat om het realiseren van de afspraken uit het Klimaatakkoord en opgaven zoals de energietransitie en aardgasvrije wijken. Op gebied van elektriciteit & industrie, gebouwde omgeving, landbouw & landgebruik en mobiliteit hebben we veel kennis in huis en voeren we diverse regelingen uit. Op verschillende schalen (wijk, gemeente, regio) wordt de warmtetransitie door het Rijk ondersteund. Misschien kunnen wij helpen het vuurtje een beetje aan te wakkeren.

 

Een mooi voorbeeld is het overleg dat we hadden met adviseurs van de gemeenten Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond en de provincie Noord-Brabant. Hier stonden de huidige ondersteuningsmogelijkheden en interventies om eigenaren en bewoners te faciliteren bij het verduurzamen van hun woning op de agenda. In eerste instantie stond het onderwerp Financiering centraal, maar al snel bleek er ook behoefte te zijn aan het delen van ervaringen en meer te weten te komen over andere instrumenten om gedrag van eigenaren en bewoners in de gewenste richting te beïnvloeden.

 

Naast een doorkijk op regelingen voor de huursector, voor de eigenaar/bewoners in grondgebonden woningen en VvE’s,  is er gesproken over financiering, de mogelijkheden van Esco’s, de wijkaanpakken en de warmtevisies van gemeenten.

Veel belangstelling was er ook voor de niet-financiële instrumenten die kunnen bijdragen aan de beoogde versnelling. En om het verduurzamen van de woningen voor de Brabantse inwoners financieel interessanter te maken werd de Provincie geadviseerd om een rentekorting mogelijk te maken bij laagrentende duurzaamheidsleningen van SVn.

 

Wat je merkt tijdens zo’n overleg, is dat we wel degelijk warm voor lopen voor een onderwerp als de warmtetransitie. Dat de partijen die hier mee aan de slag zijn gegaan, de noodzaak snappen. En dat als we met elkaar optrekken en goede voorbeelden met elkaar delen, de transitie zeker in een versnelling kan komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Regio-liaison Martine Tragter aan het woord

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers