of 63372 LinkedIn

"Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om een overkoepelende aanpak"

"Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om een overkoepelende aanpak"
RVO Reageer

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorginstellingen bij vraagstukken over wonen, zorg en welzijn. Bijvoorbeeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Guido de Ruiter, expert bij het OWZ, weet uit persoonlijke ervaring dat elk vraagstuk neerkomt op hetzelfde streven: hoe zorg je voor goede kwaliteit van leven? "Dat vraagt om een overkoepelende aanpak en een brede samenwerking, waar ik graag bij help."

Guido is sinds 2008 zelfstandig adviseur op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Hij brengt organisaties en mensen uit deze domeinen bij elkaar om de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking te verbeteren. "Mijn stelling is dat je dit niet bereikt met 1 aspect, zoals een aangepaste woning. Je moet inzetten op verschillende factoren tegelijk. Kwaliteit van leven gaat ook om zingeving, sociale contacten, het gevoel dat je ertoe doet."


Meetellen

Guido weet waar hij het over heeft. "Ik heb een zelfstandig wonende vader van 98 jaar en een zoon met een verstandelijke en psychiatrische beperking. Mijn zoon werkt nog niet zo lang in een kringloopwinkel en kwam eind vorig jaar trots thuis met een kerstpakket. Het was voor hem het bewijs dat hij echt meetelt."


Intermenselijk contact

Over zijn vader maakt Guido zich nog geen zorgen. Die heeft sinds 1,5 jaar weer verkering, zegt hij lachend. "Maar voor veel ouderen is het intermenselijk contact geen vanzelfsprekendheid. Na je pensionering en door fysieke beperkingen kun je heel snel geïsoleerd raken. Daar moet je iets voor organiseren. Niet alleen door aanpassingen in de woning, maar ook door een structuur op te zetten waardoor mensen elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld met hofjeswoningen of extra voorzieningen te organiseren als die er in een buurt of kern niet zijn."


Gedeeld perspectief

Niemand kan de uitdaging van een betere kwaliteit van leven alleen oplossen, stelt Guido. "Mijn aanpak is dan ook altijd integraal. Vanuit het perspectief van wonen, welzijn en zorg kijken hoe ze kunnen meedoen in de samenleving. Wat kunnen ze zelf, waar hebben ze ondersteuning bij nodig en hoe organiseren we dat gezamenlijk?"


Gezamenlijke agenda

Via het team OWZ ging Guido onder meer aan de slag in het Noord-Brabantse Heusden. "De gemeente bestaat uit kleine kernen, die lang niet allemaal voorzieningen als winkels en ontmoetingscentra hebben. Hoe kunnen ouderen er toch zo lang mogelijk thuis wonen? Het eerste wat ik deed was werken aan een kerncoalitie met de gemeente, de woningcorporatie en zorginstelling. We stelden vervolgens een gezamenlijke agenda op waarin we de opgaven, oplossingsrichtingen en stappen bepaalden."


Beleid per wijk scherp krijgen

Voor Heusden zette Guido onder meer het Indicatoren- & Afwegingskader in, een eigen instrument om per wijk of kern indicatoren voor het beleid scherp te krijgen en daarop afwegingen te maken. "In elke kern keken we bijvoorbeeld naar de vergrijzing en op welke indicatoren de partijen moeten inzetten om langer thuis wonen mogelijk te maken. Dit is opgenomen in de woonvisie van de gemeente en het afwegingsproces van de corporatie."


Samenwerking aanjagen

Heusden is een voorbeeld van hoe Guido te werk gaat. "Ik neem mijn inhoudelijke expertise mee en kan gemakkelijk de koppeling maken met vergelijkbare vraagstukken elders in Nederland. Daarnaast jaag ik vooral het samenwerkingsproces aan, breng ik domeinen samen. Het eigenaarschap hoort te liggen bij alle betrokken partijen, zoals dat met de gezamenlijke agenda in Heusden gebeurt. Ik help daar graag bij."


Meer weten?

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Ook interessant voor u

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Agenda

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers