of 65101 LinkedIn

Kantoren met energielabel-C-verplichting: stand per 1 oktober 2021

Kantoren met energielabel-C-verplichting: stand per 1 oktober 2021.
RVO Reageer

Per 1 januari 2023 moet voor kantoren minimaal energielabel C zijn geregistreerd. Het aantal kantoren dat aan deze label-C-verplichting voldoet, neemt steeds verder toe. Bijna de helft van de kantoren voldoet nu aan de verplichting.

Naar schatting van RVO zijn er circa 100.000 kantoren in Nederland, waarvan circa 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Onder andere kleine kantoren en monumenten zijn uitgesloten van deze verplichting.

 

Van de label-C-plichtige kantoren heeft nu 42% energielabel C of beter, en voldoet daarmee aan de verplichtingen. De overige 58% voldoet nog niet aan de label-C-verplichting. Meestal omdat er nog geen label is geregistreerd (46%), soms omdat er een energielabel D of slechter is geregistreerd (12%).

 

Van de kantoren zonder label voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30% aan de labelplicht als zij een geldig energielabel aanvragen. Deze inschatting dateert van april 2021.

 

Het aandeel rode labels (label D-G) verandert nauwelijks in de afgelopen jaren. Kantoren waarvoor een energielabel wordt geregistreerd, krijgen vaak een groen label (label A-C). De groei van de groene labels, die de afgelopen jaren vrij constant was, is dit jaar tot nu toe minder groot. Wel is er in het derde kwartaal een verbetering zichtbaar ten opzichte van het eerste halfjaar. De registratie van energielabels met een letter C of beter lijkt wat te versnellen. Hopelijk zet deze verbetering zich door; er is nog veel te bereiken.

 

Afbeelding 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Regio-liaison Martine Tragter aan het woord

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers