of 62284 LinkedIn

Inwonersparticipatie door activatie van lokale netwerken

Inwonersparticipatie door activatie van lokale netwerken. Vaart maken met de energietransitie
RVO Reageer

De energie- en warmtetransitie is een grote maatschappelijke opgave. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft zelf veel kennis over deze onderwerpen en deelt graag de kennis van anderen die kunnen helpen bij deze transitie. Bijvoorbeeld de expertise van gedragsdeskundige Behzad Rezaei, van Connect to Participate. Hij geeft een voorproefje van de workshop die hij houdt op het Binnenlands Bestuur-congres “Vaart maken met de energietransitie”, op 15 juni in Zeist.

Afbeelding‘Er zijn 13.500 wijken en buurten in Nederland’, vertelt Behzad Rezaei. ‘Ambtenaren kennen de sociale structuren van die wijken vaak onvoldoende. Ze moeten verder kijken dan de sleutelfiguren, naar de sociale dynamiek van de wijk. Ook in deze Corona-crisis kunnen ambtenaren zich richten op de problemen van een wijk en bewoners praktische tools geven zodat ze elkaar kunnen helpen. Onderlinge verbondenheid van inwoners is juist nu essentieel voor veilige en vitale wijken. Die verbondenheid versterk je door te achterhalen welke onderwerpen de bewoners belangrijk vinden. Dat begint met data uit diverse bronnen te verzamelen. Maar de projectaanpak is wijkafhankelijk: soms is een barbecue veel zinvoller dan een informatieavond. Dialoog tussen wijkbewoners levert ook cruciale informatie om de energietransitie te laten slagen. In een wijk waar mensen vooral zorgen hebben over armoede willen ze niet over de energietransitie praten.’

 

Dwarsverbanden

Door de sociale wijkstructuur in kaart te brengen ontstaan mogelijkheden om projecten te clusteren die de fysieke en sociale structuur verbeteren. Rezaei is overtuigd dat elk project een kans biedt om de verbondenheid in de wijk te versterken. ‘In IJsselstein werd een nieuwe riolering aangelegd. Omdat bewoners en ondernemers kleine criminaliteit en autodiefstal ervaarden, was dat een kans om tegelijkertijd de verlichting aan te pakken. Als je toch aan het graven bent, is dat vrij eenvoudig. De verbeterde verlichting stimuleerde bewoners om mee te denken hoe zij zelf verlichting konden aan brengen op het pad achter hun tuin. Het resultaat: een betere verlichting, minder overlast én meer eigenaarschap. Participatie ontstaat doordat inwoners het belang van een project inzien: voor zichzelf en voor hun wijk.’

 

Ambassadeurs

Rezaei vat samen: ‘Voor het slagen van wijkprojecten moet je aansluiten bij wat leeft in de wijk. Dat begint bij het vaststellen wat wijkbewoners belangrijk vinden en wie de sleutelfiguren zijn die de rest in beweging krijgen. Door die in hun wijk op het podium te hijsen, stort je op de emotionele rekening van de wijkbewoners. Je kunt meer medewerking van de wijk verwachten voor volgende projecten. Wijkclusters – jongeren, ouderen, gezinnen met jonge kinderen  – beïnvloeden elkaar constant. Als een project voor één wijkcluster iets oplevert, stimuleert dat anderen om een volgende keer (ook) mee te doen. In de workshop op het congres gaan we actief aan de slag met een aantal technieken om wijkclusternetwerken in kaart te brengen.’

 

RVO heeft veel specialistische kennis over techniek en financiering waarmee we provincies, regio en gemeenten kunnen helpen bij hun energietransitie. Juist door onze kennis van techniek, financiering en het sociale domein te bundelen, krijgen we met zijn allen de energietransitie in beweging. Daarom deelt RVO de kennis over gedragsbeïnvloeding en het inzetten daarvan in de wijk. Contact tussen RVO, Behzad Rezaei en andere gedragsexperts zorgt dat de nieuwste inzichten bij gemeenten terechtkomen.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42
Website:
www.rvo.nl/overheden

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.