of 63000 LinkedIn

"Het OWZ leverde ons bouwstenen om concreet aan de slag te gaan"

"Het Ondersteuningsteam Woning en Zorg (OWZ) leverde ons bouwstenen om concreet aan de slag te gaan"
RVO Reageer

Ouderen wonen steeds langer thuis. Dat vraagt om de juiste huisvesting en voorzieningen. De gemeente Amersfoort schakelde het Ondersteuningsteam Woning en Zorg (OWZ) in. "Dat leverde de bouwstenen op om concreet in de wijk aan de slag te gaan met deze uitdaging."

Wij richten ons op de pijlers wonen, zorg en 'inclusieve stad voor kwetsbaren'. Voor ouderen wilden we daar ook een slag mee maken, vertelt Els van Kooten, programmamanager Wonen en Zorg bij de gemeente Amersfoort. "We stelden het OWZ een heel open vraag: hoe gaan we aan de slag met een wijkgerichte aanpak voor ouderen?"


Gesprekken leverde veel informatie op

Karin de Wit, adviseur wonen en ouderenhuisvesting bij de gemeente Amersfoort, vertelt hoe het OWZ dit oppakte: "We voerden in het Soesterkwartier 3 verkennende gesprekken: 1 met bewoners, 1 intern met gemeenteambtenaren en 1 met stakeholders, zoals woningcorporaties, de lokale apotheker en dagbesteding voor dementerende ouderen." Dat leverde veel nieuwe informatie op: eenzaamheidscijfers bleken hoger dan verwacht, openbare ruimten soms slecht toegankelijk, maar ook juist veel bewonersinitiatieven in de buurt.  


RVO bood hulp

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg bood kennis en expertise van de woningbouw, de zorgkant en praktische voorbeelden uit andere steden. De Wit: "De rol van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland was heel waardevol. De deskundigen van het ondersteuningsteam gingen met veel lef het gesprek aan. Ze wisten heel goed hoe je zo’n samenwerking rond passend wonen moet aangaan, hoe je elkaar aanspreekt op rollen en verantwoordelijkheden." Van Kooten vult aan: "We zitten als gemeente natuurlijk in een bepaalde rol, dus was het fijn zo’n brede vraag te kunnen stellen. Als we dit zelf hadden gedaan, had het waarschijnlijk langer geduurd en weet ik niet of dit de uitkomst was geweest."


Op naar betere ouderenhuisvesting

Nu de problemen beter in kaart zijn, is de uitdaging: hoe geven we de oplossingen vorm? De Wit en Van Kooten geven aan dat dat op verschillende lagen gebeurt: "Er wordt gewerkt aan een wijkperspectief en bijbehorend uitvoeringsprogramma voor het Soesterkwartier. Maar ook in de bredere woningbouwprogrammering en het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg komen thema’s uit dit traject terug. Belangrijk is dat je de juiste uitdaging op de juiste plek oplost. Soms is dat in de wijk en soms op hoger niveau."


Ook hulp nodig?

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.