of 65101 LinkedIn

"Het Expertteam Woningbouw helpt ons plannen grootschalig aan te pakken"

"Het Expertteam Woningbouw helpt ons plannen grootschalig aan te pakken". Nieuwe visie voor de binnenstad van Terneuzen
RVO Reageer

De Raadsliedenbuurt in de oude binnenstad van Terneuzen is toe aan verandering. Met ondersteuning van het Expertteam Woningbouw werkt de gemeente nu aan een plan voor het opknappen van deze buurt.

Met de komst van de Westerscheldetunnel, de aanleg van snelwegen en de samenwerking met de haven van Gent wordt er veel gedaan voor de groei en dynamiek van Terneuzen. Al langere tijd werkte de gemeente ook aan een aantrekkelijke binnenstad, maar dat proces verliep erg stroef. Lodewijk Nolson, teamleider planvorming bij de gemeente Terneuzen: "We probeerden al lang processen op gang te krijgen en mensen ook zelf dingen te laten veranderen. Bijvoorbeeld door subsidies te geven om woningen op te knappen, maar daarmee kwam er weinig op gang."


Meer aandacht voor het probleem

In de Raadsliedenbuurt vind je veel smalle straatjes met oude, slecht gefundeerde huizen. Dat het grootste gedeelte van de huizen particulier bezit is, maakt het ingewikkeld om deze buurt aan te pakken. "Het is lastig om een heel blok huizen op te kopen, omdat je dan met minimaal 20 eigenaren te maken hebt. Dat duurt jaren." Op initiatief van de Provincie Zeeland is het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierbij betrokken. Nolson: "Het was elke keer te kleinschalig wat we deden. Het probleem is groter dan we aankunnen. Daarom zijn we heel blij dat er meer aandacht voor is en dat er mensen vanuit een ander perspectief meekijken en advies geven."


Nieuwe visie voor de binnenstad van Terneuzen

Na onderzoek concludeerde het Expertteam dat een duurzame kwaliteitsverbetering van de Raadsliedenbuurt alleen kan worden behaald als die wijk in samenhang met de hele binnenstad van Terneuzen wordt aangepakt. Dat kost tijd en daarom adviseerde het Expertteam de gemeente om een heldere visie te ontwikkelen, die in het vizier blijft wanneer omstandigheden gedurende het proces veranderen. Samenwerking tussen belanghebbenden en flexibiliteit in de aanpak zijn daarbij cruciaal. De gemeente werkt nu met 2 adviesbureaus aan zo’n strategische visie, met een plan van aanpak voor de gehele binnenstad.

 

Nolson vertelt dat het proces zich nog in een vroeg stadium bevindt en ze nu kijken naar samenwerkingsvormen met corporaties en ontwikkelaars. Hoewel de rol van het Expertteam nu grotendeels voorbij is, merkt hij nog steeds de betrokkenheid van het team. "Ze herinneren ons er bijvoorbeeld aan als er weer een subsidiemogelijkheid aankomt. We blijven dit project samen monitoren en het team biedt nog vaak hulp aan. Je voelt dat die betrokkenheid blijft en dat is gewoon heel fijn."


Meer weten?

Lees meer over het Expertteam Woningbouw.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Regio-liaison Martine Tragter aan het woord

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers