of 62812 LinkedIn

Haarlem gaat bouwplannen versnellen

Haarlem gaat bouwplannen versnellen. Het Expertteam Woningbouw van onafhankelijke deskundigen helpt daarbij
RVO 1 reactie

"Expertteam Woningbouw adviseerde ons de markt meer vrijheid te geven".

Haarlem is een populaire stad onder woningzoekenden. Daardoor staat de markt voor betaalbare koop- en huurwoningen onder druk.

Om haar verantwoordelijkheid te nemen gaat de gemeente bouwplannen versnellen. Het Expertteam Woningbouw van onafhankelijke deskundigen helpt Haarlem daarbij.

Langdurige bouwprojecten

De gemeente Haarlem wil jaarlijks ongeveer 1000 woningen bouwen. "Daarvoor moeten in- en externe processen wel soepel verlopen", zegt wethouder Ruimtelijk Ontwikkeling Floor Roduner. "Woningcorporaties trokken aan de bel omdat sommige bouwprojecten te lang duurden. Zij brachten ons op het spoor van het Expertteam Woningbouw. Na een verkennend gesprek hebben we het Expertteam ingehuurd om projecten te evalueren voor verbeterpunten."


Inefficiënt bouwproject Schalkwijk

De gemeente evalueerde samen met het Expertteam onder meer een herontwikkelingsproject in de Haarlemse wijk Schalkwijk. De experts interviewden de woningcorporatie en analyseerden het besluitvormingsproces bij de gemeente. Roduner geeft aan: "De conclusie was dat het project op een klassieke, maar inefficiënte manier was opgestart. De corporatie ontwikkelde een plan en diende dat bij ons in. Vervolgens waren we zo kritisch, dat we als gemeente het plan ongeveer zo goed als volledige herschreven. Hiermee ging veel kostbare tijd verloren."


Gemeente als regisseur

De belangrijkste aanbeveling voor de gemeente was om zelf een meer regisserende rol te vervullen. Roduner vertelt verder: "Bepaal kaders en voorwaarden voor woningcorporaties. Geef hun het vertrouwen en de vrijheid om daarbinnen plannen te maken en uit te voeren. Een ander winstpunt is om praktischer te werken bij bestemmingsprocedures. Soms volstaan kleine aanpassingen op bestaande bestemmingsplannen, zodat je stappen in de besluitvorming kunt overslaan."


Aanbevelingen van onafhankelijke expert

Het Expertteam Woningbouw kwam met meerdere adviezen: ga na wat je kunt overlaten aan de markt. Laat deelprocessen naast elkaar lopen om tijdwinst te behalen. Maak iemand verantwoordelijk voor versnelling van de woningbouw en geef die het mandaat om de processen te versoepelen. "Het gaat om een andere manier van werken”, zegt Roduner. "En dan helpt het als de aanbevelingen uit de mond komen van een onafhankelijke expert. Bovendien hadden we de omstandigheden mee. Bij de komst van het Expertteam hadden we net een nieuwe stadsarchitect, een nieuw college en een nieuw ambitieus coalitieakkoord. We wilden zelf ook echt een verandering."


Bouwproject-nieuwe-stijl

In Haarlem-Noord voegt de gemeente daad bij het woord. Roduner: "Daar hebben we de kaders geschetst voor de bouw van 300 woningen. In het volste vertrouwen laten we nu het bouwproces zo veel mogelijk over aan de betrokken woningcorporatie."


Meer weten?

Expertteam Woningbouw

 

In opdracht van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Ook interessant voor u

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
Heel grappig, dit. Als je de mensen in die 'expertteams' checkt, blijken het vaak vooruitgeschoven posten van (heel) grote ontwikkelaars en bouwondernemingen te zijn. Die zijn niet uit op snel bouwen - voor zo ver dat al kan. Die zijn uit op marktpositie. Maar gemeenten trappen er wat graag in!

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Afbeelding

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meer nieuws

Thematisch praatplaten

Meer inzicht in de sectorale routekaarten Maatschappelijk Vastgoed?

In het Webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van 26 maart jl werd je bijgepraat over de sectorale routekaarten voor het verduurzamen van vastgoed in de verschillende maatschappelijke sectoren. Met best practices van het verduurzamen van een zwembad in Veldhoven en het museum de Hermitage in Amsterdam werden faal- en succesfactoren behandeld. Het webinar is georganiseerd door Platform Duurzaam Gebouwd en het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Mocht je het webinar gemist hebben of wil je het delen dan kun je het hier terugkijken.

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.